nieuws

Eigen Huis pleit voor rijksgrondbank

bouwbreed

den haag – De oprichting van een grondbank door het Rijk voor nieuwe uitleglocaties kan een einde maken aan te hoge grondprijzen. Daarnaast kan meer invloed van (toekomstige) kopers ervoor zorgen dat voor dezelfde prijs veel betere woningen worden geleverd.

In een brief aan minister Kamp (VROM) schrijft de Vereniging Eigen Huis (VEH) dat het grondbeleid om moet. De vereniging herhaalt nog eens oude argumenten dat gemeenten en ontwikkelaars goudgeld hebben verdiend over de ruggen van toekomstige kopers van woningen op Vinex-locaties. Dat zou komen doordat er te weinig concurrentie op de locaties is geweest onder meer doordat slechts enkele partijen grondposities hadden. Dit wordt overigens bestreden door de projectontwikkelaars. Volgens VEH moet in een nieuw grondbeleid in ieder geval worden afgestapt van het principe van ëzelfrealisatieí. Dat wil zeggen dat het voorkeursrecht gemeenten niet kan worden uitgeoefend als de eigenaar van de grond zelf wil ontwikkelen. ìBij het aanwijzen van grote nieuwbouwlocaties is het maatschappelijk niet langer te verdedigen dat het belang van de oorspronkelijke grondeigenaar wordt gesteld boven het belang van de toekomstige bewonersî, meent de belangenclub. Een rijksgrondbank zou al een deel van het probleem oplossen. Die zou met behulp van een voorkeursrecht toekomstige bouwlocaties kunnen verwerven en vervolgens een rol spelen bij de uitgifte aan ontwikkelaars, bouwondernemers en woningcorporaties. Speculatie, prijsopdrijving en niet transparante verschrijvingen of verevening zijn dan niet langer mogelijk. Dit zal volgens VEH leiden tot aanzienlijk lagere grondprijzen. Verder wil de vereniging dat de ontwikkeling van de locaties wordt opgedragen aan zorgvuldig geselecteerde ontwikkelaars en bouwers. Daarbij moeten in haar visie dan ook de toekomstige kopers worden betrokken. VEH signaleert nu dat de koopbereidheid op Vinex-locaties tanende is. Dit geldt zelfs voor woningen in de categorie waarvan de schaarste het grootst is. De vereniging houdt het erop dat dit komt omdat kopers niet meer bereid zijn voor elke prijs een woning te kopen. De prijs staat op die locaties niet meer in verhouding tot de kwaliteit. De oplossing is niet het programmeren van meer eenvoudige woningen, maar betere woningen voor dezelfde prijs. Volgens de vereniging kan dat ook. Daarbij zou zelfs een kwaliteitssprong van 15 procent mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel