nieuws

Cees Tadema heeft het hart op de tong

bouwbreed Premium

amersfoort – Bureaucratie in de bouw kost de consument miljoenen. Dat zegt Cees Tadema, topman van Tadema Bouw en de Tasta Bouw Groep. Schuld krijgt de ongebreidelde regelgeving van de overheid. Tadema hekelt niet alleen het ambtenarenapparaat. Ook domme studenten en te lage ww-uitkeringen irriteren hem mateloos.

Tadema (64) heeft het hart op de tong. Dat bleek tijden de bouwstakingen ingezet ter behoud van de reisurenregeling. Laaiend was de selfmade man. Waarom wilden enkele van zijn 220 personeelsleden meedoen aan een zinloze staking? De directeur nam het woord: ìWaarom zouden jullie gaan staken? Voor een paar kwartjes?î Dat vond hij onzin. Het geld krijgen ze toch wel. Dat wordt doorberekend aan de consument. ìIk wilde voorkomen dat het werk stil zou komen te liggen. Zoiets kost mij tonnen, dat begrijpt blijkbaar niet iedereen.î Tadema verzekert niets tegen vakbonden te hebben. ìAan hen danken we zelfs onze welvaart. In de Derde Wereld hebben we nog bedrijven die zich alles toe-eigenen en de werknemers afschepen met een fooi. Daar is het he-le-maal oneerlijk verdeeld. De bonden moeten alleen niet gaan staken om hun zin door te drijven.î

Opkomen

Wel vindt de directeur dat zelfs de vakbonden nog meer moeten opkomen voor de werknemers. De lonen omhoog? Tadema juicht het toe. Extra reiskosten? Geen probleem. ìIn de tijd van Bartje dacht minister Colijn de slechte economie te keren door geld te sparen. Je moet de mensen juist meer laten verdienen en de prijzen hoger maken. Dan verdient iedereen weer wat. Ik probeer dat op mijn jongens over te brengen. Praat met ze, maak ze deelgenoot van mijn problemen. Mensen zijn net gereedschap, daar moet je flexibel mee omgaan. Ik ben geen fundamentalist.î Tadema buit het voordeel uit vroeg aan de slag te zijn gegaan op de arbeidsmarkt. Hij noemt het een voorrecht dat hij op zijn zestiende de maatschappij is ingegaan en begon als timmerknecht. Zijn filosofie: Als je je ogen open houdt, kan alles anders. En zijn kritiek: Tegenwoordig wordt er niet meer nagedacht. Zelf filosofeert Tadema over de meest uiteenlopende zaken. Daar heeft hij de laatste jaren ook meer tijd voor, zakelijk is zijn kostje gekocht. De man die vijftig jaar geleden voor vijf gulden per uur begon als timmerman in de Leeuwarder binnenstad, zijn uitvoerdersdiploma haalde en later betontechnoloog werd, boekt met zijn dertien bvís (van bouwbedrijf tot schilderwerken en exploitatiemaatschappij) nu meer dan 45 miljoen euro omzet.

Droogstapelsysteem

Grote doorbraak was het ontwerp van het Tasta droogstapel-bouwsysteem. Dit is ondergebracht in De Tasta Bouw Groep, een onderdeel van Tadema Beheer. Verspreid over heel Nederland zijn uiteenlopende projecten gerealiseerd. Tasta is een compleet droogstapel-bouwsysteem waarbij wordt gewerkt met een moduulmaat van 0,25 meter. Dit maakt het mogelijk om economisch, snel, flexibel, milieuvriendelijk en duurzaam te bouwen. Het is gebaseerd op het gebruik van geprefabriceerde blokken cellenbeton. Deze worden rondom voorzien van in de blokken gefreesde groeven. Het koppelen van de blokken gebeurt door middel van kunststofstrippen. De blokken worden gestapeld op een in het werk gestorte funderingsvloer, zonder kruipruimte. Meten en waterpassen beperkt zich tot de eerste stellaag. Dilatatievoegen zijn niet nodig. Alle binnen- en buitenkozijnen worden direct met de blokkenlagen mee gestapeld. Deze zijn in hoogte- en breedtemaat afgestemd op de moduulmaat. Dat geldt ook voor de van gewapend cellenbeton vervaardigde vloerelementen en lateien voor de overspanningen. De buitengevels worden aan beide zijden afgewerkt met een gewapende pleisterlaag, waarin een glasweefsel mat is ingebed. De pleisterafwerking aan de buitenzijde wordt in drie lagen opgebouwd. Het afgewerkte cellenbeton vraagt net zo weinig onderhoud als andere steenachtige gevelmaterialen.

Kruipluik

Tadema veegt niet alleen de vloer aan met ambtenaren. Op gastcolleges aan de Technische Universiteit in Delft confronteert hij ook vierdejaars studenten met hun onwetendheid. ìZij vergeten na te denken; hebben gestudeerd maar niks geleerd.î Van het onderwijs heeft hij dan ook geen hoge pet op. ìVeel bouwstudenten denken nog steeds dat de tekst uit het boek van Jellema de waarheid is. Dat boek stamt uit 1800. Waarom zou jij in een nieuw huis een kruipluik maken, vraag ik aan zoín student. Dat staat in het boek van Jellema, krijg ik dan als antwoord. Ja kom zeg, dat was Jellemaís waarheid, maar het is niet de enige waarheid. Het is slechts een mogelijkheid. Ik heb ingenieurs ontslagen, omdat ze alleen maar dachten uit het boek en niet creatief waren. Tijden zijn veranderd. In de bouw maken we pas de laatste vijftig jaar een grote sprong mee. In de tijd van Jellema was een kruipluik noodzakelijk omdat ze alleen houten vloeren hadden, die droog moesten zijn. Nu werken we al jaren met betonnen vloeren en zit in elk huis nog steeds een kruipluik. Zelfs de bouwers denken niet meer na.î

Ambtenaren

De met afstand grootste bron van ergernis voor Tadema vormen de ambtenaren. ìBureaucratie in de bouw kost de helft van het huis. Ik heb alleen al zes man werken die alleen maar formulieren invullen. Vroeger deed ik dat nooit. Ik wist niet eens hoe ik milieu schreef. Het zijn niet de kosten, het is de ergernis, de voortdurende strijd tegen de ambtenaren. De wao is helemaal niet erg en gooi ook de uitkeringen aow en Bijstand maar omhoog. Het moet beter verdeeld worden. Maar laat ze geen ambtenaar worden om mij de hele dag te pesten. De vakbond moet niet in slaap vallen maar zijn tijd gebruiken om de boel beter te verdelen.î Cees Tadema ergert zich nog het meest aan de bureaucratie. ìIk heb alleen al zes man werken die uitsluitend bezig zijn met formulieren invullen.î ëAls je je ogen open houdt, kan alles andersí

Reageer op dit artikel