nieuws

Alkmaar wint baggerzaak

bouwbreed Premium

alkmaar – Waterschap Groot Geestmerambacht kan de extra kosten voor baggertransport niet bij gemeente Alkmaar in rekening brengen. Bij baggerwerkzaamheden in Oudorp kreeg het waterschap te maken met extra vervoerkosten omdat er geen baggerdepot in de buurt was.

Deze kosten, ongeveer 50.000 euro, bracht het waterschap in rekening bij gemeente Alkmaar. De gemeente weigerde het geld te betalen en kreeg daarin gelijk van de gemeente. De gemeente wijst op een convenant dat in 1994 door beide partijen in afgesloten. ìHierin staat dat de gemeente zich zal inspannen om een locatie voor een baggerdepot in de buurt te vindenî, vertelt W. van Douwen, beleidsmedewerker Stadsbeheer. ìHet is ons niet gelukt een depot te vinden, maar in het convenant staat niet dat er een resultaatsverplichting is. Daarom betalen we de extra transportkosten naar het depot in Hoorn niet.î Volgens H. Volkers, hoofd beheer en onderhoud, staat er in het convenant dat de gemeente zal zorgen voor een depot binnen een straal van 2,5 kilometer. ìDeze regel is alleen wat afgezwakt. Het depot mag zich wel wat verderop bevinden, maar dan moet de gemeente de transportkosten betalen.î De rechter oordeelde dat er geen duidelijke afspraken waren tussen de beide partijen omtrent verantwoordelijkheden en kosten voordat de baggerwerkzaamheden van start gingen. Daarom kan het waterschap zich volgens de rechter niet op de afspraak beroepen. Of het waterschap in hoger beroep gaat is volgens Volkers nog niet bekend.

Reageer op dit artikel