nieuws

‘Ze zijn wel deskundig, maar niet objectief’

bouwbreed

den haag – Op de vraag waarom hij de misgelopen aanbesteding niet aankaartte bij de Raad van Arbitrage, antwoordde Swart dat die de belangen van de gevestigde aannemerij teveel behartigde: ‘Ze zijn wel deskundig, maar niet objectief.’

Vervolg van pagina 1 Swarts betoog voor de enquêtecommissie was glashelder en hij draaide er geen moment omheen. Slechts een keer haperde hij, toen hij vertelde over de 20.000 gulden die zijn bedrijf in 1991 cash uitbetaalde aan een ambtenaar van Rijkswaterstaat. Zijn emoties werden hem even te veel, maar na een slok water hervatte hij zich. Hij was van plan geweest de nummers van de briefjes van duizend te noteren en door te spelen naar de politie, maar hij zat toen net in de eindfase van de overname van zijn bedrijf en wilde het liefst alle schepen achter zich verbranden. De betaalde 20.000 gulden die van zijn rekening courant waren afgeschreven, verhaalde hij op Ballast. Dergelijke transacties en onderlinge verrekeningen zijn voor geen accountant terug te vinden, benadrukte Swart nog. Met valse facturen of door geld weg te sluizen via buitenlandse vestigingen worden omkooppraktijken en prijsopdrijvingen buiten de boeken gehouden. Met zijn eigen bedrijven maakte Swart in de goede jaren wel 10 tot 15 procent winst; maar er kwamen ook jaren met verlies voor. Dat is voor de concurrentie niet anders, volgens Swart, maar aannemers zijn er heel creatief in om hun marges zo rond de 3 procent te laten schommelen.

Reageer op dit artikel