nieuws

Windmolenlawaai verdwijnt

bouwbreed

groningen – Met het aannemen van een nieuwe geluidsrichtlijn door het Europees Parlement komt waarschijnlijk een definitief einde aan het jarenlange getouwtrek tussen actievoerders en Nederlandse en Duitse overheden over de geluidsoverlast van windmolenparken langs de Duits-Nederlandse en Duits-Belgische grens. Op basis van onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) is gebleken dat de windturbines vooral ’s nachts aanzienlijk meer herrie maken dan de nieuwe Europese geluidsrichtlijn toestaat.

Uit het RuG-onderzoek blijkt tevens dat de bijna 90 meter hoge turbines een niet geringe grensoverschrijdende slagschaduw veroorzaken. Dat heeft tot gevolg dat de 17 Duitse windmolens vlak langs de grens met de Groningse gemeente Bellingwedde over uiterlijk twee jaar moeten worden afgebroken. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat ook gelden voor het in aanbouw zijnde windmolenpark met 13 turbines langs de Duitse grens bij de gemeente Vlagtwedde. De nieuwe Europese geluidsrichtlijn zal vermoedelijk ook gevolgen hebben voor enkele windmolens in de grensstreek bij Nieuweschans, molens bij Coevorden en een groot windmolenpark langs de Belgisch-Duitse grens. Lange tijd bleken de Duitse deelstaten weinig gevoelig voor Nederlandse- en Belgische protesten. De Duitse autoriteiten kondigden als antwoord simpelweg nieuwe windmolenparken in de grensstreek aan. Juridische stappen van de Nederlandse overheden en actievoerders werden flink vertraagd doordat lang onduidelijk was wie de eigenaar van de windmolenparken is. In eerste instantie was dat vliegtuigbouwer DASA, die de concessies al snel overdroeg aan diverse lokale investeerders. Aan die onduidelijkheid is nu een einde gekomen, aangezien de Duitse deelstaat Nedersaksen zich niet langer kan onttrekken aan de Duitse wetgeving, die op last van de Europese Unie moet worden geharmoniseerd. In de Europese Unie is afgesproken dat het Europees Parlement centraal mag oordelen over een vooraf vastgestelde lijst met beleidsterreinen. Het milieu, waaronder ook geluidshinder valt, is er daar één van. Lidstaten, ook deelstaten, moeten zich neerleggen bij alle beslissingen van de institutionele driehoek van de Europese Unie. Die wordt gevormd door het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels