nieuws

Waterschappen boycotten steeds vaker Raad van Arbitrage

bouwbreed Premium

den haag – Steeds meer waterschappen stappen naar de burgerrechter bij aanbestedingsgeschillen. Zij volgen daarmee het voorbeeld van Waterschap Groot Salland, dat na een stukgelopen aanbesteding de Raad van Arbitrage betichtte van het veilig stellen van de belangen van de aannemerij.

Onmiddelijk na afloop van het openbare verhoor door de parlementaire enquêtecommissie van Dijkgraaf S. Schaap stuurde de Unie van Waterschappen gisteravond een persbericht rond. Daarin werd verslag uitgebracht van een onderzoek onder alle 53 waterschappen in Nederland. Driekwart daarvan heeft bij aanbestedingen wel eens te maken gehad met vooroverleg van aannemers, zo bleek uit het onderzoek. Op jaarbasis besteden de waterschappen ruim 700 miljoen euro aan werk uit via openbare en onderhandse aanbestedingen. Mede door de schaalvergroting die heeft plaatsgevonden achten de waterschappen zich steeds beter in staat om aanbestedingen qua inhoud, uitvoering en regelgeving goed uit te voeren, zo meldt het persbericht verder. Woordvoerder J. Leenes van de Unie van Waterschappen voegt daaraan toe dat steeds meer waterschappen in het bestek een bepaling laten opnemen dat bij geschillen de burgerrechter wordt ingeschakeld in plaats van de Raad van Arbitrage. ‘Waterschappen blijken een stuk succesvoller bij de burgerrechter’, aldus Leenes. ‘Die heeft meer oog voor de belangen van de opdrachtgever.’

Niet-passend

Het eerste waterschap dat de opmerkelijke stap zette was Groot Salland, waarvan Schaap dijkgraaf is. Schaap werd door de enquêtecommissie aan de tand gevoeld over de aanbesteding van de zogenaamde Kamper Kering. Net als bij de aanbesteding van de penitentiaire inrichting de Doggershoek, die vrijdag bij de verhoren aan bod kwam, stond in deze zaak de worsteling centraal van een opdrachtgever om een aanbesteding niet-passend te kunnen verklaren. Voor de Kamper Kering had het door Groot Salland ingeschakelde ingenieursbureau een raming van 35 miljoen gulden opgesteld. Maar bij de aanbesteding kwam de laagste inschrijver, combinatie Kering Kampen met een prijs van 58,9 miljoen gulden op de proppen. Groot Salland besloot daarop de aanbieding niet-passend te verklaren en wilde onderhandelen met een derde partij, die bij de voorselectie buiten de boot was gevallen. Daarop spande combinatie Kering Kampen een zaak aan bij de Raad van Arbitrage die in het voordeel uitviel van de aannemer. Toen ook in hoger beroep het waterschap de zaak verloor besloot Groot Salland het bestek in stukken te hakken en opnieuw aan te besteden. Het hoger beroep omschreef Schaap in het blad van de Unie van Waterschappen als een farce. Dat beroep diende voor een weliswaar anders samengestelde commissie, maar voor dezelfde raad. ‘Uiterst merkwaardig’, aldus Schaap. ‘Bij de burgerlijke rechter wordt een hoger beroep altijd door een andere, hogere rechtsinstantie behandeld om partijdigheid zoveel mogelijk uit te sluiten.’ Advocaat B. Tomlow uit Utrecht, die Groot Salland destijds bijstond, maakt zich nog steeds boos over de kwestie. ‘De Raad van Arbitrage nam helemaal geen kennis van onze argumenten en verschool zich achter de zogenaamde Europese regelgeving.’ Dat de landsadvocaat bij de aanbesteding van de Doggershoek een arbitragezaak kansloos achtte en daarom aanstuurde op een schikking, betitelt Tomlow als helemaal knettergek. ‘Het geeft alleen maar aan dat iedereen die bouwzaken doet door dezelfde bril kijkt en geen oog meer heeft voor de vreemde praktijken die er plaatsvinden.’

Reageer op dit artikel