nieuws

Water uit Noorden voor Zuid-Spanje duurder

bouwbreed

madrid – De aanleg van een irrigatiekanaal van de Spaanse rivier de Ebro naar de appelbomen in de buurt van Barcelona en de sinaasappel- en perzikplantages in Valencia en Murcia valt nu al 600 miljoen euro duurder uit dan begroot. Dit blijkt uit een studie die is gemaakt door de staatsmaatschappij Transagua, welke is belast met de realisatie van het miljardenproject.

Het gaat om een project dat – na de Deltawerken – kan worden beschouwd als het grootste waterbouwkundige werk uit de geschiedenis van Europa. Het kanaal moet deel uitmaken van een omvangrijk waterbouwkundig project waarover jaren is gedelibereerd. Met de absolute meerderheid in het nationale parlement op zak heeft de regering-Aznar uiteindelijk het licht op groen gekregen voor het meerdere keren aangepaste project. Met de aanleg van nieuwe stuwmeren en het doorpompen van water uit de Ebro naar de droge land- en tuinbouwgebieden in het zuiden, moet een meer evenwichtige verdeling van water tot stand komen. Kort vóór de zomer is daartegen in Brussel opnieuw geprotesteerd door inwoners van de autonoom geregeerde provincie Aragón. Daar ligt het stroomgebied van de Ebro en de regionale bestuurders zijn van mening dat het hun water is en moet blijven. Het belangrijkste onderdeel van het hele project is een verbinding die 162 kilometer naar het noorden reikt (omgeving Barcelona) en zicht 750 kilometer zal uitstrekken naar Almería in het zuiden. In die trajecten moet 68 kilometer aquaduct en 87 kilometer tunnel worden aangelegd.

Centrales

Aanvankelijk waren de bouwkosten van beide trajecten beraamd op 3700 miljoen euro. Maar uit een nieuwe studie van het ministerie van milieu blijkt dat de kosten 15 procent hoger zullen uitvallen, dat wil zeggen minimaal 600 miljoen euro. Het nu ontdekte probleem moet worden gezocht in de meerkosten van het opwekken van elektriciteit. Omdat op diverse punten het water omhoog moet worden gepompt, zijn extra elektriciteitscentrales nodig. In het kader van de milieubescherming bestaan daarvoor strikte eisen die extra kosten met zich meebrengen. Deze waren in de aanvankelijke studie niet waren doorberekend. Ook wordt rekening gehouden met de aanleg van twee extra stuwmeren. De uitvoerders van het project rekenen erop dat de meerkosten geen reden moeten zijn voor vertraging. Inmiddels heeft het ministerie van milieu aanvullende gegevens over dit project naar de Europese commissie in Brussel gestuurd in de verwachting dat ook daar het licht op groen zal worden gezet, ondanks de aanhoudende protesten van milieuorganisaties.

Reageer op dit artikel