nieuws

Transparant bouwen vraagt om gebruiksaanwijzing

bouwbreed

rotterdam – Transparantie is het huidige toverwoord voor ontwerpers van utiliteitsgebouwen. Daarom kiezen architecten vaak voor een gevel die geheel of gedeeltelijk uit metalen gevelelementen is opgebouwd. Om ze daarbij te ondersteunen heeft Stichting Bouwresearch (SBR) in samenwerking met Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG) de publicatie ‘Toepassing van Metalen gevelelementen in de Utiliteitsbouw’ uitgebracht.

Metalen gevelelementen worden al meer dan honderd jaar in de utiliteitsbouw toegepast. Aan creativiteit als ontwerpvoorwaarde ontbreekt het de architecten niet en dat leverde zeer diverse gebouwen op. Desondanks zijn partijen die zijn betrokken bij het ontwerp en de bouw niet altijd goed geïnformeerd over de eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en uitvoeringswijze van deze gevelelementen. De samenstellers van de publicatie wijzen op het feit dat ook de kennis van materialen en technieken van invloed is op de feitelijke realisatie van een ontwerp. Bovendien is het welslagen van het bouwproces mede afhankelijk van de wijze waarop ‘verschillende disciplines’ elkaar ontmoeten. Daarbij lijkt vooral de detaillering van de aansluitingen van metalen gevelelementen op bouwkundige kaders een probleem. Een ander belangrijk aandachtspunt dat bij de keuze voor een metalen gevel van belang is, is de maattolerantie. Doorgaans arriveren metalen gevelcomponenten industrieel vervaardigd op de bouwplaats. Liggen de bouwkundige maattoleranties tussen de vijf tot tien millimeter; bij gevelelementen is dat een à twee millimeter. In het voortraject van het bouwproces worden daarom al afspraken hierover gemaakt.

Projectdetails

De VMRG heeft al diverse publicaties over dit onderwerp op haar naam staan waarin de eisen en voorwaarden voor metalen gevelelementen uitvoerig staan beschreven. Op basis hiervan hebben de VMRG en SBR besloten de ‘Projectdetails Metalen Gevelelementen’ uit te brengen. De publicatie bestaat uit een inleidend deel waarin onder andere wordt ingegaan op onderwerpen als de keuzecriteria voor metalen gevels, het gevelbouwproces en duurzaam bouwen met gevels. Summier zijn de hoofdstukken Typologie en Bouwfysische wetmatigheden. Of een raam of deur links- of rechtsdraaiend is en hoe dat in een tekening weer te geven, is minimale kennis die bij architecten toch wel mag worden verondersteld. Niettemin meenden de samenstellers basiskennis zoals principesystemen te moeten opnemen, teneinde architecten een handvat te geven bij het bespreken van de problematiek van metalen gevels met bijvoorbeeld leveranciers. Groot is de overstap naar het tweede gedeelte van de publicatie waarin per deel de details van enkele gebouwen wordt besproken. Deze documentatie is gebaseerd op in Nederland gerealiseerde projecten. De inhoud van deze brochures is afgestemd op bouwkundig tekenaars en werkvoorbereiders. In elke brochure wordt een recent project onder de loep genomen. Inmiddels zijn vier van de zeven brochures verschenen: over het hoofdkantoor van de ING Groep in Amsterdam, het Modecentrum in Almere, het Rivi Parc in Capelle aan de IJssel en het Breitner Center, beter bekend als het nieuwe hoofdkantoor van Philips. Bij het deel over het hoofdkantoor van ING Groep krijgt de lezer aan de hand van acht uitgewerkte details een goed beeld van de gevelopbouw en de ingenieuze oplossingen die de uitwerkers van de aansluitdetails hebben bedacht. Van deze details zijn ook de bouwfysische prestaties bepaald. Op deze wijze kunnen de details bij de uitwerking als voorbeeld worden gebruikt. De delen zijn ook los verkrijgbaar.

Voor meer informatie: Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV Rotterdam, telefoon (010) 2065959. Brochure behandelt metalen gevelelementen

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels