nieuws

Slufter op Texel krijgt er twee valleien bij

bouwbreed

Slufter op Texel krijgt er twee valleien bij

driebergen-rijsenburg – Staatsbosbeheer gaat het natuurgebied De Slufter op Texel vergroten. Twee valleien die in het verleden zijn ingepolderd, worden weer verbonden met het kweldergebied aan de Texelse Noordzeekust. Het toelaten van zeewater in de Bunkervallei en de Groene Hoek moet de natuur nieuwe kansen geven. De twee gebieden, bij elkaar 15 hectare, zijn ruim vijftig jaar geleden door de aanleg van dijkjes aan de oorspronkelijke sluftervlakte onttrokken. Binnenkort kan het zeewater zich weer in de valleien vermengen met zoet kwelwater uit het duingebied. Nog deze zomer worden de dijkjes afgegraven en wordt de begroeiing en humuslaag in de valleien verwijderd. Vrijkomende grond wordt achter de eerste duinenrij in de zeewering verwerkt. Gebieden met een geleidelijke overgang van zoetwatermilieu van het land naar zoutwatermilieu van de zee zijn schaars geworden door inpoldering van de overgangsgebieden en verbetering van dijken en sluizen. Staatsbosbeheer werkt ook elders aan herstel van zoet-zoutovergangen, zoals in de Schoorlse duinen en op Terschelling.

Reageer op dit artikel