nieuws

RWS betaalt fors voor bredere A4

bouwbreed

den haag – Rijkswaterstaat moet diep in de buidel tasten voor de verbreding van de rijksweg A4 tussen Leiden en Burgerveen. Overvolle orderboeken van de grote Nederlandse wegenbouwers en de gelijktijdige aanbesteding van andere infrastructurele werken zorgen voor een prijsopdrijvend effect.

Verbreding van het wegdek tussen Leiden en Burgerveen van de huidige tweemaal twee rijstroken naar tweemaal drie rijstroken geldt als een van de grotere projecten van Rijkswaterstaat in de komende jaren. Tussen 2004 en 2006 wil RWS het werk aanbesteden. Daarbij streeft de dienst naar maximale concurrentie en interesse van buitenlandse aannemers. Uit een per ongeluk te vroeg gepubliceerd rapport van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) blijkt echter dat de marktomstandigheden voor aanbesteding van de A4 in de komende jaren bijzonder ongunstig zijn. De capaciteit van de Nederlandse grond-, water- en wegenbouwers is door de aanleg van onder andere de Betuwelijn en de hogesnelheidslijn (HSL) goed bezet. ‘Het project komt op een druk moment op de markt’, stellen EIB-onderzoekers P. Groot en F. Jansen vast in het rapport ‘Marktanalyse Verbreding A4’. ‘RWS werkt vooral met de grote gww-bedrijven, die momenteel alle een volle orderportefeuille hebben. Deze situatie zal niet snel verslechteren.’ Tegelijk met de A4 worden de komende jaren andere concurrerende projecten aangeboden. Een aantal deelprojecten van de Betuwelijn en de HSL wordt in de komende jaren weliswaar afgerond, maar daar staat tegenover dat de uitvoering van het Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) van start gaat en de Hanzelijn op de markt komt. ‘Dat zal naar verwachting leiden tot een piek in aanbestedingen in de komende paar jaar.’

Spreiden

Het EIB betwijfelt of buitenlandse aannemers interesse zullen hebben om in te schrijven op het project. Wegenbouwers uit alle naburige landen, met uitzondering van Duitsland, hebben voldoende werk op de plank liggen. Bovendien zullen buitenlandse bedrijven weer samenwerking zoeken met hun drukke Nederlandse collega’s om risico’s te spreiden. Diezelfde risico’s zijn voor middelgrote Nederlandse bouwbedrijven te groot om mee te dingen naar de verbreding van de A4. ‘Ook als meer van deze bedrijven gezamenlijk de risico’s delen.’ Rijkswaterstaat reageert gelaten op de uitkomsten van het onderzoek. ‘We weten nu waar we rekening mee moeten houden’, zegt woordvoerder A. Sinnema. ‘Nu is het zaak om te kijken hoe we de markt het beste kunnen benaderen. Bijvoorbeeld of we het project moeten opknippen of niet.’ Uitstel van het project is volgens Sinnema zeker niet aan de orde. ‘Het politieke klimaat is nu zo dat knelpunten in infrastructuur snel moeten worden opgelost.’

Reageer op dit artikel