nieuws

Drukgevoelige verf en lasers verbeteren windtunneltest

bouwbreed

den haag – Windtunnelproeven geven afdoende uitsluitsel over het gedrag van bijvoorbeeld vrachtwagens en gebouwen. Traditionele windtunnelproeven vergen echter veel tijd en geld. Het Britse BAE ontwikkelde een systeem dat met behulp van drukgevoelige verf en lasers vrijwel direct uitsluitsel geeft over het gedrag van een model in een windtunnel.

Met behulp van drukgevoelige verf en laserbekrachtiging meet de vinding gelijktijdig oppervlaktedruk en temperatuur. Deze combinatie levert volgens de ontwikkelaars gegevens over een groter oppervlak op dan de conventionele methoden. Deze aanpak vereenvoudigt ook de productie van een testmodel, zoals dat bij traditionele proeven eerst moet worden gebouwd. Onder de naam Supremo brengt BAE Systems uit het Britse Farnborough de benodigde gasdoorlatende verf op de markt. Daarin is een lichtgevende kleurstof verwerkt. Die licht op onder invloed van een laserstraal. De concentratie van zuurstofmoleculen in de verf bepaalt de mate waarin de lichtsterkte afneemt. De concentratie hangt samen met de druk op en de temperatuur in de verf. Een lichtdetector registreert de mate waarin de oplichting vervalt en meet zo nagenoeg zonder tijdverlies de druk op het oppervlak. De markt biedt soortgelijke systemen. De gebruikte verf vergt evenwel een intensieve belichting, terwijl het rekensysteem forse aantallen meetwaarden vraagt. Een conclusie op basis van de meting neemt dan al snel enkele weken in beslag.

Handmeter

De dikte van de verflaag oefent evenals de concentratiekleurstoffen en de vorm van het oppervlak geen invloed uit op de precisie van de meting. De gemiddelde laagdikte bedraagt 20 tot 30 micron. Het omgevingslicht heeft geen effect op de werking van de sensor zodat het systeem ook in de open lucht kan worden gebruikt. Voor de laser en de andere benodigdheden gebruikte BAE Systems vrij verkrijgbare handelsproducten. De verf houdt op een veelheid aan materialen als kunststof, glas en metaal. Het bedrijf wil de technologie mettertijd zien samen te vatten tot een handmeter. De huidige opstelling is thans in de vorm van een prototype in gebruik. Alle specificaties voor het produceren van een handelsuitvoering liggen gereed. BAESystems ontstond in 1999 uit British Aerospace en Marconi Electronic Systems.

Reageer op dit artikel