nieuws

Donderdag: integriteit van ambtenaren

bouwbreed

Schimmel, Arthur Andersen

Donderdag staan de ambtenaren en hun integriteit centraal. P. Schimmel was onderzoeksleider van toenmalig forensisch accountant Arthur Andersen, inmiddels onderdeel van Deloitte &Touche. Het onderzoek richtte zich op mogelijk ongeoorloofd handelen van medewerkers van de provincie Zuid-Holland bij aanbesteding, uitvoering en betaling van onderhoudswerken. De enquêtecommissie spande een kort geding aan om ook de onderliggende stukken te krijgen. De commissie kreeg pas in hoger beroep gelijk van de rechter. Die vond de Wet op de parlementaire enquête zwaarder wegen dan de geheimhouding die het toenmalige Arthur Andersen had beloofd aan de ondervraagden. Bovendien kan de enquêtecommissie stukken buiten de openbaarheid houden.

Van Wieringen-Wagenaar, griffier provincie Zuid-Holland

De griffier van een provincie heeft de leiding over het ambtenarenkorps en ziet verder onder meer toe op de verslaglegging van de vergaderingen. Sinds 1 september 2000 is mevrouw M. van Wieringen-Wagenaar griffier van de provincie Zuid-Holland. Zij wordt ook gehoord over het gedrag van de ambtenaren in de provincie, naar aanleiding van het accountantsrapport en de achterliggende stukken.

Houtman, gedeputeerde Zuid-Holland

Als laatste in de casus Zuid-Holland verschijnt donderdag gedeputeerde M. Houtman voor de enquêtecommissie. Hij is verantwoordelijk voor het district Zuid-Holland Zuid. Drie ambtenaren die zijn geschorst werkten bij dat districtskantoor.

Van der Zande, Rijkswaterstaat

Medewerker contractzaken R. van der Zande van Rijkswaterstaat directie Noord-Holland zal ook voor de enquêtecommissie verschijnen. Hij zal aan de tand worden gevoeld over ambtenaren die in verleiding worden gebracht door derden.

Pans, ministerie van Verkeer en Waterstaat

Drie medewerkers van Rijkswaterstaat zijn wegens vermoedens van omkoping op non-actief gesteld. R. Pans is als secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat verantwoordelijk voor het integriteitsbeleid van het ministerie en al zijn onderdelen. Pans heeft de enquêtecommissie inmiddels verzocht om tijdens de enquête beschuldigde ambtenaren van zijn departement een kans op wederhoor te geven. Met name directeur Uitvoering van Rijkswaterstaat P. Kieft zou zich moeten kunnen verweren tegen beschuldigingen van oud-aannemer Swart. Hij betichtte Kieft van het onder één hoedje spelen met bouwbedrijven in zijn tijd bij Rijkswaterstaat in Noord-Holland.

Reageer op dit artikel