nieuws

Brandweer keurt systeem Praesideo goed

bouwbreed Premium

eindhoven – NEN 2575 schrijft voor op welke manier een gebouw moet worden ontruimd. In Nederland gaat het meestal om een luid alarm van het type A. De norm eist vooral functiebehoud van alle systeemonderdelen en totale bewaking van de functies. Philips stelt dat diens digitale omroep- en ontruimingssystyeem Praesideo volledig aan de eisen voldoet. De brandweer keurt een installatie met dit systeem volgens de fabrikant in beginsel altijd goed.

Marketing manager drs. A. Nouwen van Philips Communication, Security & Imaging noemt installaties voor evacuatie een relatief jonge ontwikkeling. Adviseurs weten om die reden niet altijd wat ze de architect moeten aanbieden. Een verkeerd advies kan uitermate slecht vallen. In Duitsland hield een rechtbank enkele installateurs juridisch aansprakelijk omdat ze een ontruimingsinstallatie niet volgens de daar geldende regels hadden aangeboden en veroordeelde ze tot gevangenisstraf. In Nederland is dit voor zover Nouwens weet nog niet voorgevallen. Ondernemersorganisatie Uneto-VNI bevordert met onder meer de fabrikanten de kennis over NEN 2575. Philips leert sinds een klein jaar de wederverkopers hoe ze het systeem moeten installeren. Praesideo is een 100-voltinstallatie en naar Europese normen ontworpen. Nouwens noemt de standaard voor ontruimingsinstallaties overal ter wereld nagenoeg hetzelfde zodat het systeem ook overal kan worden toegepast. Technisch gezien is een ontruimingsinstallatie een nogal moeilijk product dat veel onderzoek en ontwikkeling vergt. Bijvoorbeeld om periodiek alle onderdelen te controleren. Ook de luidsprekerleidingen worden bewaakt zodat altijd een evacuatiemelding weerklinkt. Het systeem waarschuwt automatisch voor mankementen. Philips garandeert dat alles werkt zodra het actief moet worden.

Netwerkconfiguratie

De digitale techniek vereenvoudigt volgens Nouwens de installatie. Dat gebeurt in de vorm van een netwerkconfiguratie. Philips ontwikkelde voor het verbinden van de componenten een speciale kabel met twee optische vezels en twee koperdraden. Omdat voor alle functionaliteiten één kabel volstaat, verkleint de kans op foute aansluitingen en doorlussingen. De simpele bedrading vergemakkelijkt ook het opzoeken van storingen. Door de uiteinden van het netwerk met elkaar te verbinden vormen ze een redundante lus en kan een kabelbreuk niet meer de werking van het systeem hinderen. Elk onderdeel wordt aangeduid als een node waarvan er 10.000 kunnen worden aangesloten. De versterker en het schakelpaneel worden vrijwel geheel via software bestuurd. Met de digitale techniek is elk onderdeel van het systeem te adresseren en te bewaken. Een TCP/IP-verbinding maakt de installatie ook via Ethernet toegankelijk. Evenals de standaard RS232-interface is die te koppelen met diverse andere apparatuur. Internettechnologie geeft bevoegde gebruikers toegang tot het systeem en de mogelijkheid de installatie vanaf elke locatie te bewaken. De netwerkcontroller heeft een ingebouwde web-server zodat een pc met een standaard internetbrowser het systeem (opnieuw) kan configureren. De apparatuur kan zo zonder programmering toe waardoor de tijd voor installatie en ingebruikname verkort. Praesideo telt 28 audiokanalen met geluid van cd-kwaliteit. Die verdelen ontruimingscommando’s en andere mededelingen die op chips of eventueel op flashcards zijn opgenomen. Een digitale signaalbewerker past het geluid van de boodschap doorlopend aan de ruimte en het omgevingsgeluid aan. De elektronica past de stem die de mededeling inspreekt op alle frequenties voor een maximaal bereik aan zodat een optimale verstaanbaarheid ontstaat. Het geluidsniveau ligt conform NEN 2575 in verschillende zones 6 tot 10 decibel boven het omgevingsgeluid. Het systeem compenseert signaalvertragingen zodat een bericht gelijktijdig en verstaanbaar aan het begin van de installatie en kilometers verderop klinkt.

Reageer op dit artikel