nieuws

‘Bouw meer duurdere huurwoningen nodig’

bouwbreed

hilversum – In de woningbouwprogramma’s moet meer ruimte komen voor duurdere huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Dat is de enige manier om de doorstroming weer op gang te krijgen. Dat zegt de koepel van woningcorporaties Aedes.

De organisatie komt nu met het idee omdat het steeds moeilijker wordt snel aan een huurwoning te komen. Gemiddeld is de wachttijd voor starters opgelopen tot 2,5 jaar en in de grote steden zelfs 8 jaar. Oorzaak is het stagneren van de doorstroming van goedkopere naar duurdere woningen. Mensen die daar nu wonen, zijn best bereid meer te betalen mits daar meer kwaliteit tegenover staat. En daar, zo meent Aedes, schort het aan, die in dit verband spreekt van een kwalitatieve woningnood. Diezelfde mensen zouden ook best bereid zijn om naar een koopwoning uit te zien, maar de prijzen maken die woningen onbereikbaar. De oplossing moet volgens de corporatiekoepel worden gevonden in de bouw van woningen met een kwaliteit die door de markt wordt gevraagd. Dat zijn dan duurdere huurwoningen en betaalbare koopwoningen. De oplossing is in ieder geval niet de bouw van meer goedkope huurwoningen, ‘Daar zijn er voldoende van maar door gebrek aan doorstroming komen die niet vrij’, zegt Aedes-directeur Peter Boerenfijn. Om de gewenste productie op gang te brengen, moet er wel het nodige gebeuren. De uitgebreide regelgeving, stijging van bouwkosten, maar meer nog de grondkosten en bezwaarprocedures hebben ervoor gezorgd dat de nieuwbouwproductie is gedaald van rond de 100.000 naar 60.000 afgelopen jaar. Dit jaar zal dat niet veel hoger zijn. NVB-directeur Nico Rietdijk kan zich een heel eind vinden in de analyse van Aedes. Het is een trom die de projectontwikkelende bouwers al langer roeren. Een voorwaarde is wel dat de wethouders van grondzaken niet langer kijken naar kortetermijnopbrengsten uit grondverkopen, maar naar de langere termijn en het maatschappelijk belang van de burgers. Daarnaast is van belang dat niet puur wordt gekeken naar de vraag van nu, maar naar de toekomstige behoefte. ‘Hoe je het ook wendt of keert, het aandeel ouderen boven de 55 jaar neemt nog steeds toe en wordt binnenkort groter dan het aandeel mensen onder de 30 jaar. Die 55-plussers hebben duidelijk een andere woningbehoefte dan 30-minners. Daar moet je nu al rekening mee houden’, aldus Rietdijk. Groen-Links-kamerlid Ineke van Gent heeft inmiddels vragen gesteld aan minister Kamp (VROM). Zij vindt dat het volkshuisvestingsbeleid drastisch om moet. Van de in haar ogen eenzijdige aandacht voor koopwoningen, moet het beleid zich richten op kwalitatieve en kwantitatieve uitbreidingen van de huurwoningenvoorraad.

Reageer op dit artikel