nieuws

Auteur Bos verwacht niets van enquête

bouwbreed

den haag – Een ‘laatste krachtzet die Nederland wakker zou kunnen schudden’, hoopt Cok Bos met zijn boek ‘Bouwfraude’ te hebben gemaakt. Gisteren presenteerde hij het in het Haagse hotel Des Indes.

De broer van Ad Bos, klokkenluider in de bouwfraudezaak en oud-directeur van Koop Tjuchem hoopt dat het boek meer bereikt dan de parlementaire enquêtecommissie en de naam van zijn broer zuivert. De auteur hoopt met zijn boek dat de bouwfraude blijft hangen. Hij verwacht niets van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Deze begint volgende week met de openbare verhoren. Hij baseert zijn mening op vorige parlementaire enquêtes die ‘niets noemenswaardigs’ hebben opgeleverd. Het boek is daarom volgens hem de ‘afronding van de gehele bouwfraudezaak’.

Ingeluisd

Het boek van broer Bos wordt ingeleid door Ad. Hij laat daarmee geen twijfel over zijn inbreng: ‘Ik heb het leeuwendeel van de verhalen voor mijn rekening genomen en mijn broer heeft alles voor mij vastgelegd.’ Cok was vanaf het begin betrokken bij onder meer het kopiëren van de schaduwboekhouding die zijn broer in vuilniszakken voor zijn deur vond. Ook is hij mee geweest naar de onderhandelingen met Justitie over een mogelijke vergoeding vaan het aanleveren van de drie A3-ordners vol illegale prijsafspraken. De teneur is dat Ad er van alle kanten is ingeluisd. Zo weerspreekt zijn broer het verhaal van de 300.000 gulden die hij voor het overdragen van de boekhouding van justitie eiste. Ad zou in dienst van het openbaar ministerie kunnen helpen bij de ‘vertaling’ van de boekhouding. Omdat Ad Bos direct betrokken zou zijn bij de omkoping van een ambtenaar – hij zou een envelop met inhoud hebben afgegeven – merkte Justitie hem aan als verdachte. Cok vroeg of Ad wel zeker was van deze verklaring en tikte vervolgens een nieuwe verklaring voor zijn broer om aan te geven dat die niet meer zeker was over het afgeven van de envelop.

Namen

De namen in het boek zijn om privacy-redenen gefingeerd. Maar even puzzelen met de letters en het boek kent nauwelijks nog geheimen. Oud-directeur Frank Veerman is bijvoorbeeld omgedoopt tot Manfred Reve. Hij is volgens Bos ook de grote boosdoener van alles. Hij was het die destijds begon met de illegale prijsafspraken. Hij hield ze bij in een schriftje, dat later uitgroeide tot de drie ordners. Hij is het uiteindelijk ook die ervoor zorgde dat Ad Bos en veel van zijn medestanders het bedrijf uit werden gewerkt en dat ze nergens meer aan de bak kwamen. Mocht de leiding van Koop er lucht van krijgen, dan werd druk uitgeoefend en kreeg de medewerker een brief thuis van zijn nieuwe werkgever dat door geluiden van buitenaf de werkrelatie niet kon worden voortgezet. Mede daardom schildert Cok zijn broer Ad af als het ultieme slachtoffer dat er van alle kanten is ingeluisd.

Reageer op dit artikel