nieuws

Waterschappen internationaler

bouwbreed

Waterschappen internationaler

De Nederlandse weg- en waterbouw opereert al lang op de mondiale markt. En met succes, er is een gedegen reputatie opgebouwd. Daarnaast is natuurlijk de Nederlandse baggervloot al tientallen jaren een belangrijke partij in het op diepte houden van de grote rivieren en estuaria van dit continent en ver daarbuiten.

Ook waterschappen gaan steeds meer internationaal. De wereld van de waterschappen, van oudsher regionale organisaties, is inmiddels sterk veranderd. Wij hebben (natuurlijk) ook te maken met de voor- en nadelen van het Europees aanbesteden. De regelgeving op het gebied van het waterbeheer wordt meer en meer in Brussel bepaald. Een recent voorbeeld hiervan is de Europese Kaderrichtlijn Water, die integraal waterbeheer en een aanpak via stroomgebieden centraal stelt. Maar de internationale dimensie van de waterschappen reikt verder. Er is veel vraag naar Nederlandse kennis en ervaring van het regionaal waterbeheer. Met name op het vlak van organisatie en financiering, maar ook de zuivering van afvalwater en het ecologisch herstel van beken en meren zijn onderwerpen waarvoor in toenemende mate samenwerking over de grens plaatsvindt. Het zwaartepunt ligt op Midden- en Oost-Europa, maar de activiteiten strekken zich mondiaal uit. Met zo’n 25 landen zijn er samenwerkingsactiviteiten opgezet, variërend van eenmalige projecten tot langdurige samenwerking. Het programma Partners voor Water stimuleert daarbij sterk de samenwerking tussen markt en overheid. Op internationaal gebied liggen er verschillende raakvlakken tussen bedrijfsleven en waterschappen. Meer samenwerking (met respect voor ieders uitgangspunten) is gewenst, zowel in Brussel als daarbuiten. Er is nog veel te doen ter verbetering van het waterbeheer in binnen- én buitenland.

Reageer op dit artikel