nieuws

Tien cementgiganten beloven duurzaamheid

bouwbreed Premium

den haag – Tien van de grootste internationale cementfabrikanten zijn een programma overeengekomen om de duurzaamheid te bevorderen. Doel is de bijdrage van de bedrijfstak aan de bescherming van het klimaat in een stroomversnelling te brengen. Tot de groep van tien behoort Heidelberg Cement, de moedermaatschappij van de Enci te Maastricht.

De deelnemende concerns verplichten zich aan de overeengekomen maatregelen en projecten deel te nemen. De voortgangsresultaten zullen iedere vijf jaar op onafhankelijke wijze worden onderzocht en gepubliceerd.

Verplichtingen

‘De agenda voor onze actie is uniek omdat het document zowel individuele maatregelen, als ook gemeenschappelijke verplichtingen omvat. Ik hoop dat andere cementindustrieën zich bij het initiatief aansluiten en de maatregelen in praktijk brengen’, aldus M. Tolba, een van de initiatiefnemers van project. Het door Tolba – als directeur van een onafhankelijk expertcomité – gedurende drie jaar voorbereide programma, is tot stand gekomen in overleg met diverse belangengroeperingen. Belangrijkste aandachtspunten zijn: bescherming van het klimaat, gebruik van brand- en grondstoffen, gezondheid van de medewerkers en veiligheid en vermindering van de uitstoot aan schadelijke stoffen. Werkgelegenheid, lokale omstandigheden en de interne bedrijfsprocessen spelen eveneens een rol

Nevenproducten

De tien ondernemingen zullen ieder voor zich uiterlijk in 2006 hun gegevens en doelstellingen voor de uitstoot van koolstofdioxide publiceren. De richtlijnen voor het gebruik van brand- en grondstoffen bij de productie van cement zullen onderwerp van gesprek worden met belangengroepen. Speciale aandacht krijgen nevenproducten en reststoffen. De overeengekomen richtlijnen krijgen algehele geldigheid voor alle productielocaties van de deelnemende bedrijven. Een al opgerichte werkgroep voor gezondheid en veiligheid zal randvoorwaarden vaststellen voor de wijze van documentatie en uitwisseling van informatie. Evenzo is een protocol in de maak voor de meting en publicatie van emissies. De gemeenschappelijke richtlijnen voor de beoordeling van invloeden op milieu en samenleving zullen samen met de belangrijkste belangengroeperingen worden vastgelegd. Op dezelfde wijze komen de parameters ter beoordeling van de duurzame ontwikkeling van de cementindustrie tot stand. Voorzitter B. Stigson van de Wereld Industrie Raad voor Duurzame Ontwikkeling (WBCSD) te Genève is enthousiast over de aanpak van de cementindustrie. ‘Voor de eerste keer heeft een bedrijfstak zijn duurzaamheidsstatus door een onafhankelijk instituut laten testen om op de uitkomsten een specifiek verbeteringsplan te grondvesten.’ De WBCSD is een vereniging van 160 internationale bedrijven die zich tot duurzaamheid verplicht hebben.

Italcementi

De groep van tien duurzame cementconcerns bestaat uit: Cemex (Mexico), Cipor (Portugal), Heidelberg Cement (Duitsland), Holcim (Zwitserland), Italcementi (Italië), Lafarge (Frankrijk), RMC (Groot-Brittannië), Siam Cement (Thailand), Taiheiyo (Japan) en Votorantim (Brazilië).

Reageer op dit artikel