nieuws

‘Tachtig procent van de avi-slakken uit de installatie voldoet straks aan categorie 2’

bouwbreed

sluiskil – Door er koolzuur door te pompen en vervolgens te beluchten, hoopt Heros van avi-bodemassen een categorie 2 bouwstof te maken. Misschien kunnen er zelfs rookgassen worden ingezet, zodat er milieukundig twee vliegen in één klap worden geslagen.

Het is een merkwaardige business, de handel in avi-slakken. Het materiaal heeft namelijk een negatieve waarde. Niet alleen krijgen ze geld toe, de drie intermediairs die de slakken afnemen en proberen weg te zetten, ook de aannemer die avi-slakken in zijn werk verwerkt kan de portemonnee gesloten houden. Het materiaal wordt gratis op het werk afgeleverd en vaak krijgt hij er zelfs dan nog geld bij. Maar de afschermingsmaatregelen die hij moeten treffen doen die bonus uiteindelijk weer teniet. En dan lopen ze nog het risico van vertraging door allerlei milieuverdenkingen. Zoals bouwcombinatie Brabant-Zuid overkwam bij de aanleg van de HSL ter hoogte van Breda. Die affaire is volgens directeur A. de Bode van Heros Sluiskil een kantelpunt geweest, waardoor de afzet van avi-slakken is gaan stagneren. Want ook al beleidt het Rijk met de mond dat het een oplossing wil voor het slakkenprobleem, een projectleider wil geen gedonder en geeft al gauw de voorkeur aan een alternatief materiaal, dat meestal toch al in het bestek is voorzien. Bij de A30 ter hoogte van Ede bijvoorbeeld wordt nu vervuilde grond gebruikt. Daar hadden wij gehoopt 300.000 ton weg te zettten, want we moeten het toch vooral hebben van de grote werken.’

Eind

Over de markt voor de komende jaren is De Bode daarom niet optimistisch. ‘Nog afgezien van de mogelijke milieuproblemen, lopen de grote werken in Nederland waarin we slakken kunnen toepassen op zijn eind. Met de laatste leveringen aan de HSL is het nu zo’n beetje gebeurd en belanden we in het dal van de infrastructurele varkenscyclus.’ Bode bereidt zich dus voor op grote bergen slakken die wachten op een bestemming. Gelukkig is het terrein van de voormalige cokesfabriek ACZC in Sluiskil groot genoeg. Als het terrein helemaal is ingericht, is er opslagcapaciteit voor één jaar slakkenproductie. Daar hebben de slakken alle tijd om onder invloed van de buitenlucht te mineraliseren. Door de kleivorming die plaatsvindt, worden de zware metalen gebonden. Maar dat proces moet eerst worden gestimuleerd door injectie met CO2. Die carbonatatiestap vergt ongeveer een week. Als de oude kolenopslagbunker in oktober voor 1 miljoen euro is aangepast, zal Heros aanvankelijk met technische gassen de slakken opwerken. Het CO2 wordt in de bunkers compleet opgebruikt, zodat volgens chemicus E. Heijnsdijk van het recyclingbedrijf niemand hoeft te vrezen voor extra milieulast. Maar Heijnsdijk kijkt heimelijk al een stap verder en denkt dan over het inzetten van rookgassen als CO2-bron. Dan worden niet alleen de slakken opgewerkt, maar wordt er tegelijkertijd CO2 vastgelegd. Zo worden twee milieuproblemen tegelijkertijd aangepakt. Nog verder kijkend, hopen Heijnsdijk en De Bode dat ze erin zullen slagen avi-bodemassen op te werken tot categorie 1 bouwstof. Ook daar zijn ideeën over, door de metalen met een cementachtig materiaal al aan de korrels te binden. Meer willen ze er niet over kwijt. De concurrent leest immers mee.

Dagdromen

De alledaagse praktijk is bovendien weerbarstiger en dwingt ze niet teveel te dagdromen. Want woensdag bepaalde de provincie Zeeland dat, als Heros geen haast maakt met bodembeschermende maatregelen op het terrein van de voormalige cokesfabriek, het bedrijf een dwangsom van 25.000 euro per week moet betalen. Dat brengt de heren weer met beide benen op de grond. Volgend voorjaar denken ze voor het eerst naar buiten te treden met de resultaten van de proef. Ze rekenen erop dat zeker 80 procent van de slakken die de installatie zijn gepasseerd, zal voldoen aan categorie 2.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels