nieuws

Rood label op fout hout afgewezen

bouwbreed Premium

den haag – Fout hout krijgt geen rood label. De Eerste Kamer heeft bezwaren tegen het rode merk voor niet, of niet aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Het groene label voor duurzaam geproduceerd hout kan wel rekenen op een unanieme steun van de senaat.

  Initiatiefnemer voor de wet voor rode en groene labels op hout, Tweede-Kamerlid M. Vos van GroenLinks, kwam de Kamer tegemoet en toonde aan het begin van de behandeling de bereidheid de rode labels uit haar wetsvoorstel te halen. De Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) hoopt echter dat de rode stickers niet zonder meer verdwijnen. ‘Het is afwachten hoe de verandering eruit ziet. Je kunt niet rood eruit halen zonder ondersteunend kader’, aldus P. van den Heuvel van de VVNH. Hij ziet de wijziging liefst vergezeld gaan van beoordelingsrichtlijnen en minimumeisen voor duurzaam hout. Deze kunnen worden vastgelegd in convenanten en daar wil de vereniging zich graag voor inzetten, zegt Van den Heuvel. De mededeling van Vos over het schrappen van de rode stickers haalde de kou uit de lucht. In de eerste termijn ageerde een meerderheid van de senaat tegen de rode labels. De wet zou Europees gevoelig liggen en een zaak aan het Europese Hof voor Justitie was daardoor haast onvermijdelijk. De Eerste Kamer durfde dat, in tegenstelling tot Vos, niet aan. Staatssecretaris Ybema (economische zaken) denkt dat met het verdwijnen van de rode labels voor niet, of niet aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout de internationale bezwaren grotendeels zijn opgelost. Hij benadrukte wel dat het bedrijfsleven moet zorgen voor voldoende duurzaam hout.

Aanmoediging

De houtsector wil hier volgens de staatssecretaris wel aan meewerken. De overheden hebben een taak in de certificering van het keurmerk. Allen, inclusief de senatoren, onderstreepten het belang van de aanmoediging voor duurzaam geproduceerd hout. In Indonesië verdwijnt bijvoorbeeld 5 hectare tropisch bos per dag door illegale kap. Enkele senatoren stelden voor om fiscale regelingen in te stellen ter bevordering van het gebruik van duurzaam hout. Gezien de opmerkingen in het strategisch akkoord van de beoogde coalitie van CDA, LPF en VVD dreigt een einde te komen aan de vergroening van het belastingstelsel. Minister Pronk (milieu) wilde, gezien zijn demissionaire status, geen mededeling doen over de haalbaarheid van degelijke instrumenten. Vos dient nu een wijziging op haar initiatiefwet in de vorm van een novelle in bij de Tweede Kamer. De senaat heeft zich middels een motie gecommitteerd aan het goedkeuren van de aangepaste wet.

Reageer op dit artikel