nieuws

Omwonenden tegen gebouw Staatsbosbeheer in natuur

bouwbreed

nijverdal – Tientallen mensen hebben bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Staatsbosbeheer om aan de rand van de Sallandse Heuvelrug een nieuw kantoor met werkplaats te bouwen.

Het natuurgebied kreeg onlangs de status van Nationaal Park. Staatsbosbeheer wil het huidige onderkomen, dat midden in het natuurgebied staat, sluiten en vervangen door nieuwbouw aan de rand van het gebied. Omwonenden van de nieuwe lokatie zijn furieus dat nota bene Staatsbosbeheer zelf in de natuur gaat bouwen. Geen goede voorbeeldfunctie, vinden de ruim vijftig mensen die een protestbrief hebben ondertekend. Wethouder J. Hegeman van de gemeente Hellendoorn, waar Nijverdal deel van uitmaakt, is er nog niet uit. ‘Het liefst zien we dat Staatsbosbeheer verkast naar een bedrijventerrein, maar ik heb begrepen dat dit financieel niet haalbaar is.’ Volgens de wethouder verkiest Staatsbosbeheer een lokatie aan de rand van het natuurgebied, omdat het deze grond zelf in eigendom heeft en daar dus geen extra kosten voor hoeft te maken. Bovendien hoeft men niet kilometers te rijden met het onderhoudsmaterieel. ‘Ik kan me wel verplaatsen in de motivatie van de bezwaarmakers. Anderzijds zou je ook kunnen stellen dat Staatsbosbeheer een stek midden in de natuur verruilt voor een lokatie die de natuur minder belast’, wikt en weegt de wethouder. Woordvoerster Van Berkel van Staatsbosbeheer erkent dat de kwestie gevoelig ligt. ‘Je rakelt daarmee een fundamentele discussie op. We zijn er intern nog niet uit. Om die reden willen we ons in dit stadium onthouden van elk commentaar.’

Reageer op dit artikel