nieuws

Lage rente maakt koopwoning duur

bouwbreed

voorburg – Een lage rente laat de prijs van koopwoningen de komende jaren tot 4 procent stijgen. Dat concludeert de NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers uit eigen onderzoek. Het wordt voor starters steeds moeilijker de hoge woonlasten op te brengen.

De ‘ongelooflijk taaie woningmarkt’ rust volgens de NVB naast een aanhoudend lage rente op de relatief hoge inkomens in Nederland. Deze zijn volgens het onderzoek sinds het einde van jaren negentig met ruim eenvijfde gestegen. De huidige slechte staat van de economie pakt volgens de NVB positief uit voor de huizenmarkt. De lage rente houdt een koopwoning betaalbaar. Uit het hetzelfde onderzoek blijkt dat het gemiddelde gezinsinkomen sinds 1999 aanzienlijk achterblijft bij de huizenprijs. Voor vooral jongeren en starters worden de lasten van de eigen woning steeds hoger. Ouderen en ‘babyboomers’ zouden hier geen last van hebben. Volgens het rapport ‘spat daar het geld bij wijze van spreken tegen de muur op’. Met de conclusies wijst de brancheorganisatie een eerder gepubliceerde studie van PricewaterhouseCoopers (PwC) nadrukkelijk van de hand. Begin deze maand waarschuwde het accountants- en adviesbureau voor een daling van de prijzen. Het onderzoek van PwC zou ‘van weinig degelijkheid getuigen’. Met als ijkpunt 1995 zouden de onderzoekers hebben berekend dat de prijzen in Nederland veel sneller zijn gestegen dan in de rest van Europa. Maar volgens de NVB waren de huizenprijzen in die tijd juist uitzonderlijk laag. Daarbij zou PwC geen rekening hebben gehouden met de stijging van de welvaart. De gezinsinkomens zijn volgens de NVBin 15 jaar tijd met bijna de helft gestegen. Jan-Willem Velthuijsen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam als econoom bij PwC, weerspreekt de kritiek. ‘Het onderzoek loopt over een periode van ten minste dertig jaar’, legt hij uit. De huidige woningmarkt staat volgens Velthuijsen onder druk van een stijging van de reële rente. Deze wordt veroorzaakt door een aantrekkende inflatie, die van de nominale rente moet worden afgetrokken. Velthuijsen maakt zich zorgen over de economische ontwikkeling. ‘Wanneer er meer mensen ontslagen worden dan komen vooral jonge tweeverdieners in de problemen.’ De hoogleraar vreest voor een ‘domino-effect’ bij starters. Als één van beide inkomens wegvalt en het huis in waarde daalt wordt de bank nerveus en zou verhuizen wel eens de enige oplossing kunnen zijn voor een snel groeiende groep eigenaren. Bovendien zorgen fiscale aanpassingen voor het oplopen van de woningkosten. Daarnaast is de waarde van alle huizen opnieuw getaxeerd waardoor de WOZ-belasting de komende jaren op gaat lopen. De onderzoeker rekent dan ook op een daling van de huisprijs en -waarde met 3 tot 5 procent.

Reageer op dit artikel