nieuws

Installateurs ervaren Pemba als erg onrechtvaardig

bouwbreed Premium

zoetermeer – Installateurs en technische detailhandel zijn fel gekant tegen de Pemba-boete die werkgevers moeten betalen als werknemers in de wao komen. Dat blijkt uit een enquête van Uneto-VNI onder haar vijfduizend leden.

Binnen een week ontving de brancheorganisatie ruim duizend reacties boordevol kritiek. De ondernemers geven aan zich onrechtvaardig behandeld te voelen. Dikwijls komen de werknemers – buiten zicht van de werkgevers – in privé-omstandigheden door bijvoorbeeld sportbeoefening in de wao terecht. Ook komt voor dat ondernemers voor een gedeeltelijk arbeidsongeschikte binnen hun bedrijf passend werk vinden en desondanks vijf jaar een Pemba-boete moeten betalen. Uneto-VNI meldt gevallen waarin ondernemers op kosten worden gejaagd in situaties dat na uitdienstreding voormalige werknemers in de wao terecht komen. Volgens de brancheorganisatie komt uit de enquête naar voren dat de instanties belast met de uitvoering van de wao-regels, slordig werk afleveren. Regelmatig geven ondernemers aan geconfronteerd te worden met slechte en trage afhandeling van de dossiers. Ook de dienstverlening van de arbodiensten laat te wensen over. De werkgevers vinden dat bureaucratie binnen de betrokken organisaties een snelle herintegratie van de werknemers en een daling van de wao-instroom in de weg staat.

Verzet

Uneto-VNI kondigt aan de enquête te zullen gebruiken om het verzet van de werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW tegen de Pemba kracht bij te zetten. De brancheorganisatie wil bereiken dat de Pemba – net als nu al voor firma’s tot 25 personen geldt – voor de gehele bedrijfstak wordt afgeschaft. De bij Uneto-VNI aangesloten bedrijven tellen 110.000 werknemers en realiseren een omzet van 9 miljard euro.

Reageer op dit artikel