nieuws

Hergebruik van grond in gevaar

bouwbreed

weert – Doodsbenauwd om nog maar iets te gedogen, schiet de overheid door bij de handhaving van het Bouwstoffenbesluit. Dat vinden de verenigde grondreinigingsbedrijven en grondbanken. Steeds vaker worden volgens hen bouwstoffen waarmee milieuhygiënisch niets aan de hand is, afgekeurd.

De grondreinigers, verenigd in de NVPG, hebben samen met de brancheorganisatie van grondbanken BOG een brandbrief gestuurd aan minister Pronk van VROM. Zij zien zich steeds vaker geconfronteerd met claims van opdrachtgevers die op hun kosten materialen willen laten afvoeren of inpakken, zodat er geen vervuiling van grondwater of bodem kan plaatsvinden. Die opdrachtgevers baseren zich daarbij doorgaans op het zogenaamde handhavingsprotocol uit het Bouwstoffenbesluit, waarbij naar meer dan 150 stoffen wordt gekeken. Veel van die stoffen komen van nature in lage concentraties in de bodem voor. De grondreinigers en grondbanken richten zich bij in- en uitkeuring echter op het standaardanalysepakket van het Bouwstoffenbesluit dat vooral kijkt naar acht zware metalen, EOX, PAK en minerale olie. Terwijl de verwerkers zich dus netjes aan de regels hebben gehouden, krijgen ze vervolgens een claim aan de broek van een handhaver die eveneens de regels netjes naleeft. Met andere woorden: de regels deugen niet. Wat de precieze achtergrond is van de kloof tussen het handhavingsprotocol en het gebruikersprotocol in het Bouwstoffenbesluit weet L. Bijlsma van de NVPG niet. Maar feit is dat de verwerkers steeds vaker aanlopen tegen de gevolgen van die discrepantie.

Parameters

Antimoon, fluoride, broom, seleen, vanadium en een reeks andere sporenelementen blijken kritische parameters te zijn, terwijl die bij bodemonderzoeken doorgaans buiten beschouwing blijven. Een bekend voorbeeld waar het mis ging, was de levering van zand voor het knooppunt Princeville bij Breda. Ophoogzand dat als categorie 1 was geleverd, werd door de gemeente op basis van het handhavingsprotocol ingedeeld als categorie 2. Dat betekent dat het onder een afdichting moest worden aangebracht, wat de constructie veel duurder maakte. Bij een industrieterrein in Landgraaf zijn lang na oplevering bij controle door de provincie ook afwijkingen geconstateerd. Hoewel het overleg met gemeente en provincie nog in volle gang is, vrezen de aannemers al claims dat ze het materiaal drie jaar na oplevering alsnog moeten inpakken of afvoeren. In hun brandbrief stellen de partijen dat, als de overheid doorgaat met handhaven volgens deze rigide systematiek van het Bouwstoffenbesluit, er formeel geen schone grond in Nederland bestaat. Alles zal als categorie 1 of categorie 2 in de boeken terechtkomen. Op die manier komt het hergebruik van grond in Nederland volgens NVPG en BOG in gevaar. En dat is niet in overeenstemming met het overheidsbeleid, dat aanstuurt op toepassing van secundaire bouwstoffen om primaire grondstoffen te kunnen sparen. Vreemd vinden NVPG en BOG bovendien dat de overheid met twee maten lijkt te meten. Want bij het probleem met het hergebruik van baggerspecie lijkt de overheid van zins om de norm voor sulfaat en minerale olie aanzienlijk te versoepelen. De organisaties rekenen erop dat VROM zich tijdens een breed overleg op 17 juli over de problematiek buigt.

Reageer op dit artikel