nieuws

Goederenvervoer via spoor vergt meer geld

bouwbreed

den haag – Het goederenvervoer per spoor vergt de komende jaren nog de nodige investeringen. Dit geldt temeer omdat speciale goederensporen zoals de Betuwelijn, gebaat zijn bij nu al een groei van het spoorvervoer.

De komende tien jaar kan het goederenvervoer per spoor verdubbelen naar ruim 60 miljoen ton, zo schrijft de Nationale Havenraad in een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat. Die groei zal voornamelijk bestaan uit containers. Dit houdt in dat het capaciteitsbeslag op het spoor aanzienlijk groter dan een verdubbeling zal zijn. Dit komt omdat één erts- of kolentrein qua gewicht overeenkomt met zes containertreinen van vergelijkbare lengte. De Havenraad rekent dan ook voor dat nu al voldoende capaciteit op het spoor gereserveerd moet worden om die groei op te vangen. De gedachte daarachter is als de specifieke goederenlijnen, de Betuwelijn, Lijn 11 Antwerpen-Rotterdam en de IJzeren Rijn, in gebruik worden genomen, die kunnen profiteren van de wassende stroom goederen over het spoor. Daartoe is volgens de raad wel nodig dat een aantal knelpunten wordt aangepakt, vooral die rond de zeehavens. Voor sommige knelpunten zijn al afspraken gemaakt, voor andere nog niet. Daarbij gaat het in het Noordzeekanaalgebied om de Zuidwestboog, de Uitgeestboog en de aansluiting van Westpoort op het hoofdrailnet en de Betuwelijn. Ook de aanleg van de zuid- en noordtak van de Betuweroute staat nog op ’t verlanglijstje.

Reageer op dit artikel