nieuws

Gemeenten zorgen voor gat in begroting zweeftrein

bouwbreed Premium

groningen – Nadat Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland moeiteloos akkoord zijn gegaan met de financiële bijdragen aan de magneetzweeftrein tussen Groningen en Schiphol, hebben Almere en de Friese gemeenten gezorgd voor een gat van 89 miljoen euro in de totale noordelijke begroting van 1,02 miljard euro.

Voorzitter van de stuurgroep Zuiderzeelijn, commissaris van de koningin in Groningen H. Alders, hoopt binnen een week alsnog een sluitend akkoord te bereiken. Nieuwe onderhandelingen met de vier provincies en de zeven halteplaatsen zijn noodzakelijk om het ontstane tekort van 89 miljoen euro te dichten. Ook is nog steeds niet duidelijk of de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer gezamenlijk bereid zijn het bedrag van 1,02 miljard euro aan te vullen tot 1,1 miljard euro. Zowel Alders als demissionair minister Netelenbos vinden dat redelijk, omdat Noord-Holland met twee halteplaatsen nadrukkelijk meeprofiteert van de komst van de magneetzweeftrein. De totale regionale bijdrage van 1,1 miljard euro is een absolute voorwaarde van Netelenbos voor het beschikbaar stellen van een rijksbijdrage van 2,7 miljard euro. Alders moet nu proberen halteplaats Almere, dat voorlopig helemaal geen financiële miljoenenbijdrage wil toezeggen omdat de rijksbijdrage veel te laag zou zijn, alsnog te overtuigen. Volgens Alders is dat best mogelijk, omdat Almere met de weigering alleen een signaal naar het Rijk heeft willen afgeven. De Friese gemeenten Leeuwarden, Drachten en Heerenveen hebben wel miljoenen toegezegd, maar veel minder dan aanvankelijk begroot. Zij vinden het eerder gevraagde bedrag om dezelfde reden als Almere te hoog. Desondanks heeft Alders er alle vertrouwen in dat hij de begroting alsnog binnen een week sluitend krijgt. Niet alleen gaat hij opnieuw met de weigerachtige gemeenten in gesprek, ook probeert hij via de overige provincies en gemeenten extra financiële toezeggingen los te krijgen.

Reageer op dit artikel