nieuws

Frisia Zout onderzoekt effect zoutwinning

bouwbreed

HARLINGEN – Zoutwinningsbedrijf Frisia Zout in Harlingen gaat onderzoek doen naar de effecten van zoutwinning op woningen in het nieuwe concessiegebied bij Tzummarum.

Het bedrijf wil met het onderzoek aantonen dat er geen schade aan huizen ontstaat als gevolg van de bodemdaling. In april kreeg Frisia Zout een concessie voor het gebied van het ministerie van Economische Zaken, waardoor het voor de komende zestig jaar alleenrecht heeft in het gebied te boren. De concessie houdt in dat de delfstoffen in het toegewezen gebied voor Frisia zijn gereserveerd. Met de concessie heeft Frisia nog geen toestemming om zout te winnen. Ongeveer tien jaar lang zal Frisia Zout tien tot twintig woningen inspecteren. ‘Hoewel wetenschappelijk is aangetoond dat de zoutwinning geen schadelijke gevolgen heeft voor woningen, willen we de signalen uit de maatschappij serieus nemen. We merken dat er veel onrust is’, zegt directeur D. van Tuinen. F. Jukema van Dorpsbelangen Sexbierum is niet onder de indruk van het onderzoek. ‘Het is een lachertje. Ik verwacht er niets van. Bovendien zijn de boorvergunningen voor het nieuwe gebied nog niet verleend’, aldus Jukema. Zes dorpsbelangenverenigingen uit Noordwest-Friesland, verenigd in de actiegroep ‘Laat het zout maar zitten’, voeren al lange tijd actie tegen Frisia Zout. (anp)

Reageer op dit artikel