nieuws

Duitsland ongewild stortplaats

bouwbreed

DEN HAAG – Nederlandse bouwers hebben Duitsland ontdekt als goedkope stortplaats van bouw- en sloopafval. De uitvoer van het overtollig materiaal steeg in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 1500 procent tot 200.000 ton. Directeur Huisman van het Afvaloverlegorgaan AOO luidt vanwege de onvoorziene uittocht de noodklok.

Minister Pronk blijkt onbedoeld de aanzet te hebben gegeven voor de razendsnelle groei van de afvalexport. De bewindsman voerde vorig jaar een extra milieubelasting in. Doel: ontmoediging van het afval storten en stimulans voor het hergebruik. Dankzij de ingreep moet een bouwer bovenop de stortprijs van 40 euro ook nog eens 80 euro per ton aan milieubelasting betalen. Directeur Huisman van het AOO rekent voor dat Nederlandse bouwers – met inachtneming van de exportregels – in Duitsland hun materiaal voor de helft van de Nederlandse prijzen kwijt kunnen. ‘Zestig euro per ton is voldoende. Mits het bedrijf bij VROM een aanvraag heeft ingediend. Ook moet het EVOA, het centrum voor toezicht en controle op grensoverschrijdende activiteiten, toestemming geven voor de export. De Europese Unie geeft de procedures aan. Vijftig procent van het afval dient nuttig te worden hergebruikt als materiaal of energiebron. Zelfs de grote afvalbedrijven die eerst nog voorzichtig waren, gaan nu exporteren’, weet Huisman. Directeur Afval Coördinatie T. Knoester stelt vast dat de Nederlandse ondernemingen die hebben geïnvesteerd in nieuwe recyclinginstallaties de dupe zijn. ‘De bedrijven lopen inkomsten mis en zien hun dure machines stilstaan. Met stortplaatsen die inkomsten mislopen, heb ik totaal geen medelijden. Zij hebben al die jaren veel te veel verdiend door het doelmatigheidsbeginsel.’ F. Keunen, voorzitter van de BRBS, brancheorganisatie voor bouw-, sloop- en bedrijfsafval, noemt de toestand zorgwekkend: ‘Er worden steeds meer vergunningen afgegeven naar Duitsland. Installaties komen stil te staan. Merkwaardig. Vooral omdat in de richtlijnen van ECOA staat dat volgens het nabijheidsbeginsel en zelfverzorgingsprincipe elk land zijn eigen broek moet ophouden. De maatregel van Pronk werkt averechts.’

Onnodig

Knoester vindt de verhoging van de milieubelasting ook contraproductief op een ander beleidspunt. ‘Doelstelling is onnodig transport te voorkomen. Door de milieuheffing wordt alleen al het eerste kwartaal 200.000 ton afval vervoerd. ‘ Directiesecretaris Brons van Vereniging van Afvalverwerkers: ‘Het afval komt in Duitsland terecht in grote verdeelcentra. Je kunt vanuit Nederland nou eenmaal niet controleren wat elders met het afval gebeurt.’ Huisman noemt geruchten over het dumpen op goedkope stortplaatsen. Bewijzen ontbreken. Incidenteel komt illegale export voor. Vandaar de steekproeven aan de grens. ‘Grote illegale transporten vallen direct op.’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels