nieuws

Vloeistofbesparende oppervlaktebehandeling

bouwbreed

In de praktijk komt het behandelen van oppervlakken regelmatig voor. Bijvoorbeeld het ontvetten van metaal en het reinigen of impregneren van gevels. octrooi

nummer: 1019212 aanvrager: T. Niemeijer uitvinder: T. Niemeijer

Bij het behandelen van oppervlakken kan gewerkt worden met een mengkop waarin een gas en een vloeistof onder druk met elkaar worden gemengd. Zo’n kop heeft meestal een centrale boring voor de vloeistof, met een coaxiale boring voor het gasmengsel, bijvoorbeeld perslucht. Het onder druk staande gas sleept als het ware de vloeistof door de spuitopening mee naar buiten. Daar valt de gasdruk uiteraard weg. Octrooi 1019212 betreurt de ongedefinieerde wijze waarop deze drukreductie plaatsvindt en wijst erop dat hiermee energie verloren gaat die gebruikt had kunnen worden ‘om een additionele impuls aan de vloeistof toe te voegen’. Uitvinder Niemeijer leidt het gasvloeistofmengsel eerst door een buis met een vernauwing (venturi) om het pas daarna via de spuitopening los te laten op het te bewerken oppervlak. Bij deze constructie verloopt de aanpassing van de overdruk veel geleidelijker, waardoor de snelheid van het uittredende gasvloeistofmengsel hoger zal zijn dan zonder venturi.

Waaiervormig

De vorm van de straal valt verder te beïnvloeden met de vorm van de venturi. Zo geeft een elliptische venturi een waaiervormige straal, terwijl een radiaalsymmetrische een conusvormige straal afgeeft. Met name bij reiniging blijkt een waaiervormige straal zeer effectief. Wat betekent dat nou voor bijvoorbeeld het reinigen van een gevel? Kortgezegd een grotere reinigende werking, waardoor met minder vloeistof kan worden volstaan. En dat is een voordeel, want die gebruikte vloeistof moet tegenwoordig op een verantwoorde wijze worden afgewerkt en hoe minder vloeistof, hoe beter. Het beperktere verbruik maakt het daarnaast nog eens mogelijk gas, dragervloeistof en werkzame componenten onder te brengen in een verrijdbare eenheid, een optie die het octrooi nadrukkelijk vermeldt. De roestvaststalen spuitkop van Niemeijer omvat een buisvormig lichaam met daarin de mengkop. Deze schijf heeft een centrale opening voor het gas en daar omheen een krans kleinere openingen voor de vloeistof. Die constructie veroorzaakt veel turbulentie, wat een zeer innige menging van gas en vloeistof oplevert.

Spuitpistool

Het mengsel wordt daarna in een laminaire stroom gedwongen en expandeert vervolgens op gecontroleerde wijze in een venturi, waarbij de snelheid aanzienlijk toeneemt. Zoals gezegd vermindert toepassing van de venturi het vloeistofverbruik. Dit betekent kleinere reactiekrachten op de spuitkop. Daardoor is ook een uitvoering mogelijk in de vorm van een handzaam spuitpistool ‘zonder dat er een risico bestaat dat er bij de operator RSI-gerelateerde klachten zullen optreden’, aldus de octrooitekst. Het bleek helaas niet mogelijk de uitvinder nader te spreken over het ontwerp. Daardoor is het ook onduidelijk wanneer en of zijn vinding op de markt zal komen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels