nieuws

Ventilatie gekoppeld aan verwarming       

bouwbreed

Een luchttechnische verbinding tussen een warmtegenerator en een ventilatie-inrichting lijkt diverse voordelen te bieden, waaronder een rendementsverbetering. octrooi

nummer: 1018539 houder: Robert Bosch GmbH, Duitsland uitvinder: P. Da Silva

Dit keer een tamelijk ingewikkeld, voelbaar uit het Duits vertaald octrooi. Onderwerp is een verdeelsysteem voor een gasaangedreven warmtegenerator en een ventilatie-inrichting. Een systeem ontworpen voor toepassing in een woning. Met een luchtvolume-afhankelijke koppeling tussen beide onderdelen. De ventilatie-inrichting zuigt buitenlucht aan en geeft deze verse lucht af aan de woning. Daarnaast zuigt hij binnenshuis lucht aan en voert dit verontreinigde mengsel naar buiten af. Een deel van de uit de woning afgezogen lucht gaat als verbrandingslucht naar de gasaangedreven warmtegenerator. Met als gevolg een rendementsverbetering van de generator. Het octrooi beschrijft in ieder geval twee mogelijke uitvoeringsvormen. In de eenvoudigste uitvoering gaan de uitlaatgassen van de generator naar buiten via een buis, die loopt binnen de afvoerbuis van de ventilatie-inrichting. Pas buiten de buis vermengen de gassen zich met elkaar en de buitenlucht. In een complexere uitvoering mondt de generatoruitlaatgasbuis in de vorm van een injector uit in de afvoerbuis van de ventilatie-inrichting. De injector zorgt voor de vermenging van de twee gasmengsels voor ze in de buitenlucht komen. Daarnaast krijgt de generator behalve afvoerlucht ook verse buitenlucht toegevoerd, en wel via een buis met terugslagklep. De tekst van het octrooi komt nogal warrig over. Een citaatje als voorbeeld: ‘De afzuigingslucht van de ventilatie-inrichting heeft juist in het stookseizoen een hoger Enthalpie-gehalte dan de uit de buitenlucht gewonnen verse lucht en wordt in plaats van verse lucht afzuigingslucht van de ventilatie-inrichting als verbrandingslucht voor de warmtegenerator aangewend. Dan komen de rendementsverbeteringen voor, die door de verhouding van verbrandingslucht tot afvoerlucht massastroom begrensd zijn. Deze verhouding schommelt tussen 1:10 en 1:13 wanneer de ventilatie-inrichting voor hygiënische doeleinden is aangelegd.’ Laat ik me verder maar beperken tot de claims van het octrooi: een rendementsverhoging voor de warmtegenerator en daarnaast in de winter geen hinderlijke bevriezing meer van de uitlaatgasuitmonding.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels