nieuws

Toch snellere aanpak van drukste busstation Nederland

bouwbreed

groningen – Binnen de dienst Ruimtelijke Ordening/Economische Zaken van de gemeente Groningen wordt momenteel hard gewerkt aan een plan om het levensgevaarlijke Stationsplein voor het NS-hoofdstation op zeer korte termijn veiliger te maken.

Het drukste busstation van Nederland kwam dit voorjaar ernstig in opspraak, nadat een veertienjarig fietsend meisje dodelijk verongelukte; zij werd tussen twee rijdende bussen geplet. Het schokkende ongeval toonde volgens velen voor de zoveelste keer aan dat sprake is van een uiterst onveilige verkeerssituatie op het plein. De daaropvolgende roep om snelle en drastische maatregelen tegen de chaotische verkeerssituatie leek in eerste instantie geen vruchten af te werpen. Zo lieten burgemeester & wethouders zeer onlangs nog weten dat inspraakprocedures een snellere aanpak in de weg zouden staan. Voor het Stationsplein ligt al enige tijd een herinrichtingsplan klaar van architect Kees Christiaanse.

Koortsachtig

De oplevering daarvan staat echter pas gepland voor eind 2004. De in allerijl opgerichte Actiegroep Veilig Station verzamelde in korte tijd echter 2700 steunbetuigingen voor snelle actie. In navolging van eerdere toezeggingen aan bezorgde ouders is de afgelopen weken door ambtenaren van RO/EZ koortsachtig gewerkt aan een plan om het levensgevaarlijke stationsplein snel veiliger te maken. Het nieuwste plan voorziet onder meer in een reeks gemarkeerde paden voor fietsers en voetgangers over het stationsplein. Verder wordt serieus nagedacht over het aanstellen van een verkeersagent op het plein. Dergelijke maatregelen zouden vanwege hun omvang en tijdelijke karakter niet via een inspraaktraject hoeven te lopen en relatief gemakkelijk door te voeren zijn.

Reageer op dit artikel