nieuws

Simpeler regels in Bouwbesluit moeilijker dan in beginsel gedacht

bouwbreed

den haag – De vereenvoudiging van de bouwregelgeving in onder meer het nieuwe Bouwbesluit is moeilijker dan Paars-2 dacht. In het regeerakkoord was sprake van een ‘drastische vereenvoudiging’. Volgens demissionair staatssecretaris Remkes kwam dat in de praktijk neer op ‘zwemmen in stroop’.

Remkes zei gisteren bij een symposium over bouwregelgeving in Den Haag wél tevreden te zijn met de behaalde resultaten. ‘De basis is gelegd en het nieuwe kabinet kan daarop voortbouwen’, aldus de demissionair staatssecretaris. Hij ziet het ‘uitdunnen van de regeljungle’ als prioriteit voor de nieuwe regering, om het vertrouwen van de burger te herstellen. Het publiek liet weten nog niet overtuigd te zijn van het gemak van de nieuwe bouwregels. Het systeem voor de nieuwe bouwregels is volgens enkele aanwezigen niet eerlijk en is er alleen maar ingewikkelder op geworden. ‘Voor de aanvraag van een bouwvergunning voor bijvoorbeeld een dakkapel van een monumentaal pand, moet je een monumentenverklaring bijvoegen. In de regels staat echter ook dat een aanvraag met een dergelijke verklaring niet onmiddellijk in behandeling kan worden genomen.’

Pakketgedachte

Waarnemend directeur-generaal Wonen van het ministerie van VROM, A. Bertram, lichtte vervolgens de pakketgedachte van de vereenvoudiging in de bouwregelgeving toe. Het eerste pakket bevat regels voor de vereenvoudiging. Dit ligt praktisch klaar, op ‘enig puzzelen’ na. De Raad van State plaatste namelijk nog enkele kanttekeningen, maar Bertram verwacht dat de invoering van het gewijzigd Bouwbesluit en de nieuwe Woningwet per 1 januari 2003 doorgaat. Het tweede pakket verschijnt een jaar later en voorziet in het aanscherpen van de handhaving en het toezicht op de bouwregels. De verkorting van de procedures staat voor 2006 op het programma en vormt het derde en laatste pakket. Daarmee kan de aanvrager kiezen voor een vergunning met alles erop en eraan, of deelvergunningen voor de verschillende fasen van een bouwproject. Bij de nieuwe regels hoort ook het verplicht stellen van een gemeentelijke welstandsnota. Elke gemeente moet er een maken en de criteria daarvoor worden overal hetzelfde. Daarmee zijn de burgers en bouwers niet meer overgeleverd aan de willekeur van een welstandscommissie, of aan tegengestelde oordelen.

Reageer op dit artikel