nieuws

Provincie zet verdachte ambtenaren op non-actief

bouwbreed Premium

den haag – Drie ambtenaren van de provincie Zuid-Holland zijn geschorst op verdenking van bouwfraude. Een onbekend aantal leidinggevenden kreeg binnen de provincie een andere baan. Daarnaast zijn ambtenaren van de betrokken afdelingen onderhouden over de noodzaak van integer handelen. Gedeputeerde Staten namen die maatregelen na een onderzoek naar fraude door Arthur Andersen Accountants.

De bevindingen van het rapport zijn overhandigd aan de Rijksrecherche. Dat is woensdag bekend gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat in de periode 1994 tot 2001 van alles mis was binnen de provinciale boekhouding. Aandacht voor de administratieve organisatie ontbrak, procedures werden niet nageleefd en interne controles onvoldoende gehouden. Ondanks de strenge maatregelen die tegen een aantal ambtenaren zijn genomen, is het onduidelijk of zij ook daadwerkelijk geld achterover hebben gedrukt. ‘Los van het vermoeden dat de provincie door een gebrek aan marktwerking relatief hoge aannemingsprijzen heeft betaald, is dat nadeel niet betrouwbaar te becijferen. Door gebrek aan administratieve organisatie sluiten wij niet uit dat van de gelegenheid misbruik is gemaakt’, zo meldt het onderzoek. Het provinciebestuur wil niet zeggen op welke projecten het onderzoek zich richtte. Wel is duidelijk dat eerst district west van de directie Ruimte en Mobiliteit onder de loep is genomen en vervolgens de afdeling Infrastructuur. De resultaten waren van dien aard dat vervolgens de gehele afdeling Beheer en Onderhoud is onderzocht.

Privacy

‘Het onderzoek heeft zich na een districtenbreed ingesteld onderzoek in besteksdossiers verder geconcentreerd op de districten West en Zuid’, zo schrijven Gedeputeerde Staten aan de leden van Provinciale Staten. ‘Alles overziend kan gesteld worden dat het toenmalige management van Beheer en Onderhoud en de directie, waaronder Beheer en Onderhoud ressorteerde, onvoldoende leiding heeft gegeven en in dit deel van haar taak zwaar te kort is geschoten.’ Het NOS Journaal meldde dinsdag dat de betrokken ambtenaren zouden hebben gewerkt in districtskantoor Zuid in Sliedrecht. De provincie wil dit bericht uit ‘privacy overwegingen’ niet bevestigen. Daarentegen maken GS wel bekend dat het zwaartepunt van de problemen ligt bij de uitvoering van ‘Groen- en grijsbestekken’ (groenvoorzieningen en bestratingswerk). De provincie blijkt te hebben betaald voor werk dat niet is uitgevoerd. Ook is bekend geworden dat Zuid-Holland betrokken is bij de bouwfraude zaak. Het Openbaar Ministerie heeft dit eind vorig jaar al aangekaart, maar het werd door de provincie stilgehouden.

Reageer op dit artikel