nieuws

Nederland neemt mondiale norm elektrisch materieel over

bouwbreed

NEN heeft een mondiale norm overgenomen voor elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar, anders dan in mijnen of door explosieven. Deze norm vormt deel 19 van NEN-IEC 60079 en geeft onder meer algemene eisen voor de reparatie en revisie van het elektrisch materieel.

De Nederlandse norm NEN-IEC 60079-19 is de achtste in de serie normen en praktijkrichtlijnen voor het gebruik van elektrisch materieel op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen. De norm geeft richtlijnen voor het handhaven van de elektrische veiligheid en de gebruikseigenschappen van gerepareerd of gereviseerd elektrisch materieel. Hij geeft ook procedures die na reparatie of revisie moeten zorgen dat het materieel voldoet aan de verklaring van overeenstemming, oftewel certificaat. Of, als het certificaat ontbreekt, procedures die moeten zorgen dat het materieel voldoet aan de norm die voor de beschermingswijze van toepassing is.

Deskundig

Gebruikers van het materieel kunnen doorgaans kiezen of zij een onderdeel van het elektrisch materieel laten repareren bij de fabrikant of bij een deskundig en daartoe uitgerust reparatie- of revisiebedrijf. Deze norm benadrukt dat een vereist niveau aan deskundigheid noodzakelijk is om materieel te repareren en te reviseren. Sommige fabrikanten bevelen daarom aan dat het materieel slechts door hen (of door hen geselecteerde bedrijven) wordt gerepareerd of gereviseerd; dit sluit niet uit dat er ook deskundige, onafhankelijke bedrijven zijn die over de middelen beschikken om dit soort werk uit te voeren. Als voor het materieel een verklaring van overeenstemming door een derde, onafhankelijke partij is afgegeven, een third party certification, kan het nodig zijn na te gaan onder welke voorwaarden het materieel blijft voldoen aan het certificaat. Het afgeven van een verklaring van overeenstemming door een derde, onafhankelijke partij is doorgaans geen wettelijke eis, maar kan voor bepaalde toepassingen van het materieel gewenst zijn.

Ontploffingen

NEN herinnert eraan dat ontploffingen overal binnen een bedrijf kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld bij productie, verwerking overslag of transport van benzine, LPG, olie- en smeermiddelen, textiel, meel, graan, melkpoeder, suiker, zaagsel, kunstmest, oplosmiddelen en plastic. Behalve direct vuur kunnen ook hete oppervlakken, mechanische vonken, statische elektriciteit of elektrische apparatuur een ontploffing veroorzaken. Gasontploffingen kunnen ontstaan doordat gas of damp zich mengt met zuurstof uit de lucht. Als dit mengsel in contact komt met open vuur, vlammen of vonken kan het gaan branden of ontploffen. Stofontploffingen kunnen ontstaan als een brandbare vaste stof in fijn verdeelde vorm zoals meel, suiker, graanstof, melkpoeder en kunstmest met turbulente lucht wordt opgewerveld, bijvoorbeeld door ventilatie, windstoten of brand en met die lucht tot een stofwolk wordt gemengd voordat die wordt ontstoken. Ontploffingen gaan meestal gepaard met brand: of de brand vormt de aanleiding tot de ontploffing, of de ontploffing geeft aanleiding tot brand.

Reageer op dit artikel