nieuws

Kilometerheffing of asfalt

bouwbreed

Kilometerheffing of asfalt

De onderhandelaars over een regeerakkoord zijn nog volop bezig. Het zal nog wel even duren voor alle geïnterresseerden van het resultaat van de onderhandelingen tussen de drie fractieleiders kennis kunnen nemen. Fragmentarisch wordt een inkijkje gegeven in de voortgang van de besprekingen. Ook voor de bouwnijverheid staat er wat op het spel. Als de signalen niet bedriegen wordt het ruimtelijk beleid minder knellend voor bouwinitiatieven. Het dirigeerstokje wordt in veel gevallen overgegeven aan de provincies. Voor de woningbouw zou dat meer ruimte bieden om de door veel consumenten gewenste woning met tuin te verwezenlijken. Niet eens overdrachtelijk wordt gezegd dat het nieuwe kabinet ook meer asfalt zal gebruiken. De kilometerheffing zou op sterk water worden gezet. Minder files is de bedoeling. Over de stagnatie in de woningbouw heb ik nog geen geluiden gehoord. Of eigenlijk toch wel, van staatssecretaris Remkes. Deze werd bevraagd over een oplossing voor het tekort aan huisvesting voor studenten. Dat tekort behandelde hij als een onderdeel van een algemeen gesignaleerd tekort aan goedkope huurwoningen in een aantal steden. Dat wil zeggen goedkope huurwoningen die vrijkomen voor huishoudens met een laag inkomen. De woningen komen niet vrij op voldoende schaal. De bewindsman was uitermate gedecideerd toen hem werd gesuggereerd om huursubsidie voor niet zelfstandige woonruimte opnieuw in te voeren. Het gebrek aan voldoende huisvestingsmogelijkheden voor – in dit geval – studenten had niets te maken met geld. Dat is ruim beschikbaar. Alleen het zit in de kassen van de woningcorporaties en die halen het voor dit doel niet uit de kas. Hoe zal dat dan gaan met het nieuwe asfalt dat er moet komen. Ook daarvoor is geld nodig. Om de plannen uit het lopende MIT uit te voeren zijn er al onvoldoende middelen beschikbaar. Ook al zijn projecten aan de laatste fase van de planning toe, de uitvoering stagneert door gebrek aan geld. Waaruit moet dan een opvoering van de bouw van infrastructuur worden gefinancierd? Als dat via publiek-private constructie moet gebeuren, lijkt mij het voornemen mooier dan de kans op daadwerkelijke uitvoering. Gelet op de andere doelstellingen van de beoogde coalitiepartners in de sfeer van lastenverlichting. Het kwartje van Kok! De veiligheid op straat die door meer politie moet worden vergroot en niet te vergeten de schuldreductie en een overschot op de overheidsbegroting is er sprake van veel ambitie. Veel ambitie is te prijzen, maar de realiteit geeft de grens van het mogelijke. De grens wordt in dit geval bepaald door de economische groei. De indicatoren bieden geen gunstig perspectief. Dit jaar wordt het niks, volgend jaar is een beperkte plus voorzien, maar een regeerakkoord moet vier jaar mee. Nu heb ik natuurlijk ook de voorspellingen gezien die ons na 2004 veel moois beloven. Gerrit Zalm lijkt mij echter te nuchter om daar echt vanuit te gaan. Hij zal voort willen gaan met de Zalmnorm, maar de vraag is welk trendmatig percentage daar in de huidige tijd bijhoort. Ik kan mij nauwelijks voorstellen, dat de huidige minister van Financiën zijn reputatie te grabbel zal gooien om teveel te gokken op dit punt. Mijn nieuwsgierigheid is intussen wel gewekt. Goochelwerk of tovenarij behoren in de werkelijkheid niet thuis. Het bezuinigen op andere overheidsuitgaven zou al een zeer grote omvang moeten krijgen als er daadwerkelijk veel omvangrijkere investeringen in infrastructuur zullen gaan plaatsvinden. Vooralsnog geloof ik daar niet in. Geen kilometerheffing, wel meer asfalt. Misschien moeten we deze slogan, die kabinetsbeleid gaat worden, vooral lezen met nadruk op de eerste twee woorden. Met meer asfalt wordt ook geen echte kwantitatieve aanduiding gegeven. Ik blijf dus nieuwsgierig.

Reageer op dit artikel