nieuws

Ideologisch voordeel

bouwbreed Premium

Ideologisch voordeel

Informateur Piet Hein Donner is tevreden. Het tempo van de besprekingen is goed. Nog belangrijker is dat niet het ‘hele ideologische spectrum’ aan tafel zit. Bij de vorming van de beide paarse kabinetten zaten twee ideologische tegenpolen – PvdA en VVD – aan tafel. Nu zitten er drie centrumrechtse partijen die eenzelfde benadering van de zaken hebben. Dat is een voordeel, vindt Donner. Op zich heeft hij geen ongelijk. Vorige week zijn CDA, VVD en LPF het opmerkelijk snel eens geworden over asielbeleid, verkeer, onderwijs en bestuurlijke vernieuwing. CDA en VVD hebben de gekozen burgemeester geslikt, LPF de gekozen premier ingeslikt. Het corrigerend referendum, waarover VVD-erelid Hans Wiegel Paars II bijna liet struikelen, is definitief van de baan. Dat wil – ook voor informateur Donner – nog niet zeggen dat de formatie nu een gelopen koers is. De wao om maar een dwarsstraat te noemen, is een onderwerp dat nog de nodige discussie zal oproepen tussen de partijen. Het CDA als hoeder van het maatschappelijk middenveld is nog steeds een warm voorstander van het SER-akkoord, de VVD vindt het maar niks. Gisteren zijn de partijen begonnen met onderwerpen als Europa, ruimtelijke ordening en milieu. Over de uitbreiding van de Europese Unie hebben de partijen afgesproken dat er niet gesjoemeld mag worden met de voorwaarden waaraan kandidaat-leden moeten voldoen. Bij ruimtelijke ordening wordt het spannend. Het centraal gedirigeerde ruimtelijke beleid zoals Pronk dat voor ogen stond, bracht niet echt warme gevoelens teweeg bij de beoogde kabinetspartijen. Aan de andere kant beseffen ook zij dat een ongebreidelde vrijheid-blijheid-politiek ook niet mogelijk is. Dat zal dus wel een ideologisch-pragmatische oplossing worden.

Reageer op dit artikel