nieuws

Groot onderhoud aan Buitenveldertbaan Schiphol AUTEURSNAAM; Marcel van Duijn

bouwbreed

amsterdam – De Buitenveldertbaan van Schiphol is tijdelijk buiten gebruik gesteld. Binnen een tijdsbestek van drie weken pleegt de aannemer groot onderhoud aan de baan. Dit geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om met behulp van een creatieve oplossing de bestaande kapotte riolering onder de baan te renoveren.

I. de Graaf, manager civiele techniek en cultuurtechniek van Amsterdam Airport Schiphol: ‘De aannemerscombinatie HBG Ballast Nedam en Nettenbouw koos voor een pragmatische aanpak in de rioleringsvervanging. Om ter plekke zo weinig mogelijk overhoop te halen laten we bij deze renovatie de bestaande beschadigde rioleringsbuizen in de grond zitten. Voor de reparatie wordt gebruik gemaakt van glasvezelversterkte buizen die in het bestaande rioleringssysteem worden geschoven.’

Rioleringsbuizen

De riolering, afkomstig van de platformen en gebouwen op Schiphol Centrum watert af in het NS-gemaal Noord. Na het frezen en afvoeren van het oude asfalt op de Buitenveldertbaan, zijn inmiddels zeven van de 21 rioleringsbuizen met een totale lengte van meer dan 1 kilometer blootgelegd. Ze variëren in diameter van 40 centimeter tot 1,5 meter. Voor de veelomvattende bouwwerkzaamheden zijn twee bouwkuipen aan weerszijden van de baan aangelegd. Met het naar binnen schuiven van de glasvezelversterkte buizen verklein je weliswaar de diameter, maar berekeningen vooraf hebben aangetoond dat dit een te verwaarlozen effect heeft op de afvoercapaciteit van de riolering. De glasvezelversterkte buizen zijn bovendien gladder aan de binnenzijde waardoor de doorstroomcapaciteit hoger ligt. Kleinere beschadigingen repareert de aannemerscombinatie op een later tijdstip na de ingebruikname van de vijfde baan. Dan is er meer tijd voor dit soort klusjes.

Geluidsoverlast

‘Zou je het kleine werk nu ook meenemen, dan loop je uit de planning. En dat geeft dus langer geluidsoverlast voor de omgeving,’ verklaart De Graaf. Gedurende de werkzaamheden aan de Buitenveldertbaan zijn namelijk de Aalsmeerbaan, de Zwanenburgbaan, de Kaagbaan en de Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik voor starts en landingen. De Graaf: ‘Opstijgende en landende vliegtuigen veroorzaken hierdoor extra geluidsoverlast. De omwonenden zijn via advertenties in kranten en via de site van Schiphol op de hoogte gesteld.’ Na het rioleringsherstel zal het asfalt op de baan opnieuw worden aangebracht en hergeprofileerd. Er is sprake van 100.000 vierkante meter polymeer gemodificeerd asfalt met styreen-butadieen-styreen (SBS). De Graaf legt uit: ‘De deklaag van het asfalt krijgt een afwerking met een zogeheten ‘antiskidlaag’. Deze laag bestaat uit 4 millimeter bindmiddel met basaltsplit. Door gebruikmaking van deze laag ontstaat min of meer een oppervlakte met scherpe puntjes waardoor er ook tijdens slecht weer condities voldoende grip voor de vliegtuigbanden ontstaat.’ ‘Lastig in dit werk zijn vooral de bypasses voor de drainage die we tijdens de werkzaamheden moeten maken. De waterhuishouding mag door deze werkzaamheden namelijk niet worden ontregeld. De spoortunnel met vier sporen op het traject Leiden-Amsterdam fungeert bovendien als waterscheiding in dit gebied waardoor de omleggingen worden bemoeilijkt. Verstoring van de drainage zou dramatische wateroverlast kunnen opleveren,’ aldus De Graaf. Na de asfaltoperatie die met afschot wordt uitgevoerd brengt de Firma van Velsen Bodegraven de belijning van de baan weer aan. Daarbij wordt de baanverlichting vervangen en de bebording schoongemaakt. De Luchtverkeersleiding Nederland verricht in deze periode onderhoud aan de eigen naderingsmiddelen.

Gebruiksplan

Amsterdam Airport Schiphol heeft in het Gebruiksplan 2002 rekening gehouden met dit baanonderhoud. Het gebruiksplan 2002 is vastgesteld door de minister van Verkeer en Waterstaat De totale kosten van de renovatie zijn beraamd op 10 miljoen euro.

Reageer op dit artikel