nieuws

Enci mag van provincie diermeel verbranden

bouwbreed

maastricht – Cementfabriek Enci in Maastricht mag diermeel gaan verbranden. De provincie heeft de fabriek hiervoor vergunning verleend. Deze gaat over zes weken in. Als er in die perioden bezwaren gemaakt worden tegen het verbranden van diermeel, hebben die geen schorsende werking.

De provincie wil zo bijdragen aan het wegwerken van het overschot aan diermeel. Sinds de BSE-crisis ligt er een enorme voorraad opgeslagen. Dat werd vroeger in diermeel verwerkt, maar sinds de BSE-crisis mag dat niet meer. Volgens de provincie levert verstoken door de Enci geen gevaar op voor de volksgezondheid. Wel heeft de provincie bepaald dat de totale emissie van rookgassen en stofdeeltjes door de Enci niet meer mag zijn dan het bedrijf nu al uitstoot. ‘Dat is geen probleem,’ denkt de gouverneur. ‘Enci doet er weliswaar diermeel bij, maar haalt een andere verbrandingsstof weg.’ De Actiegroep Stop Enci uit Maastricht is woedend. Ze vreest dat er dioxines ontstaan als gevolg van de langzame afkoeling van de rookgassen uit afval in de cementovens in combinatie met de uitstoot van fijnstof. Enci Stop wil dan ook naar de Raad van State stappen. De actiegroep wijst erop dat Enci dagelijks 95 ton diermeel gaat verstoken. Daardoor blijft de Enci onder de drempel van een verplichte mer-procedure. Verder maakt de groep zich zorgen over de toename van het zware vrachtverkeer.

Reageer op dit artikel