nieuws

‘Brouwersdam bij uitstek geschikt voor bouw van getijdecentrale’

bouwbreed Premium

den haag – Getijde-energie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de doelstelling van de overheid om in 2020 duurzame energie voor 10 procent in het totale energieverbruik te laten voorzien. Of dat alleen met windenergie en zonnepanelen kan, is de vraag.

Getijdecentrales in de monding van een van de voormalige zeearmen van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta bieden een duurzaam alternatief voor de windmolenparken. Getijdecentrales in een dam zijn uit milieuoogpunt aantrekkelijk, mits de vissen worden ontzien, vindt een combinatie van ingenieursbureaus die plannen heeft gemaakt voor een getijdecentrale met de Grevelingen als achterliggend bekken. Het uitvoeren van de Deltawerken heeft de sedimentbalans in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse delta verstoord. De Grevelingen is door aanleg van de Grevelingendam en de Brouwersdam afgesloten voor de heilzame invloed van het getij. Geulen zijn dichtgeslibd en voormalige platen, slikken en schorren slaan af. Met het heropenen van de voormalige zeearmen van de delta worden natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen in ere hersteld. De Brouwersdam, de huidige scheiding tussen de Grevelingen en de zee, is volgens de opstellers van de plannen ‘bij uitstek geschikt’ om een getijdecentrale in onder te brengen. Het vervallen van de vrijstelling voor de ecotaks op waterkracht maakt dat energiebedrijven zich bij investeringen in dit soort energie terughoudend opstellen. Ecotaks is een heffing op energie krachtens de Wet belastingen milieugrondslag van 1994. Op pagina 11: Herstel getij op de Grevelingen.

Reageer op dit artikel