nieuws

Brieven aan Donner

bouwbreed

Brieven aan Donner

Er is nauwelijks een organisatie in Nederland die zich niet de moeite heeft getroost een brief aan informateur Piet Hein Donner te sturen met wensen voor het nieuwe kabinetsbeleid. Dat is niets nieuws, dat gebeurt elke formatie. Dit keer echter is Donner vergast op een buitengemeen opmerkelijk exemplaar. De Raad voor Verkeer en Waterstaat heeft zich verwaardigd zich te mengen in de discussie rond de kilometerheffing. ‘De Raad maakt zich zorgen over de keuze van de aanstaande coalitiepartners om eerst de capaciteit van de wegen uit te breiden alvorens mogelijk tot invoering van de kilometerheffing over te gaan. Deze strategie leidt niet tot een inzet van middelen die uit een maatschappelijk en economisch oogpunt optimaal is’, schrijft voorzitter De Zeeuw in het gebruikelijke versluierende taalgebruik dat ambtenaren ook maar al te graag bezigen. De Raad geeft toe dat beprijzen van wegen niet zaligmakend is, maar slechts eenderde van samenhangende maatregelen ter verbetering van de mobiliteit. De andere twee zijn beter benutten van de capaciteit en bouwen van infrastructuur. Met andere woorden, alledrie de maatregelen zijn tegelijkertijd nodig en moeten niet worden ontkoppeld. Natuurlijk heeft de denktank gelijk. Aan de andere kant speelt echter een rol dat beprijzen met het oog op gedragsverandering van de automobilist pas mogelijk is als er een keuze is. Een keuze in vervoer dan wel een keuze in tijd van gebruik van het vervoer. En die is er momenteel onvoldoende. De informateur en de onderhandelaars hebben voorlopig nog ruim de tijd om over dit prisoners dilemma na te denken. Volgende week donderdag staat het onderwerp weer op hun agenda.

Reageer op dit artikel