nieuws

Binnenhalen van orders steeds lastiger

bouwbreed

amsterdam – De orderportefeuilles in de burgerlijke en utiliteitsbouw zijn in mei geslonken met nog eens 3,8 procent tot 7,7 maanden. De voorraad opdrachten in de b&u is sinds januari 2002 bijna voortdurend gedaald en sedert maart lager dan in de afgelopen drie jaar.

Dat blijkt uit de conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid te Amsterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder vierhonderd hoofdaannemers, in opdracht van de Europese Unie. Ook in de grond-, water- en wegenbouw daalde de omvang van de orderportefeuille: met 1,6 procent tot 6,3 maanden. In de gehele bouwnijverheid is de voorraad binnengehaalde opdrachten verminderd gedaald van 7,6 tot 7,3 maanden. In de conjunctuurmetingen van de afgelopen twee maanden werd een opvallend hoog percentage stagnatie in de categorie overige oorzaken gemeld. Deze oorzaak is de stagnatie als gevolg van de in die maanden optredende stakingen in de bouw. Over de maand mei, toen de stakingen waren afgelopen, meldt in de b&u 7 procent van de bedrijven stagnatie in de voortgang als gevolg van overige oorzaken. In de gww geldt dit voor 3 procent van de bedrijven (over april was dit nog 35 respectievelijk 10 procent). De voortgang van de werkzaamheden wordt in mei 2002 negatiever beoordeeld in vergelijking met een jaar geleden. Het onderhanden werk wordt door de bedrijven vaker als klein dan als groot beoordeeld. Dit geldt voor beide sectoren en is in de b&u in overeenstemming met de daling van de orderportefeuille ten opzichte van een jaar geleden, maar in de gww niet. In de gww is de omvang van de orderportefeuille nu immers aanzienlijk hoger dan een jaar geleden. Het percentage bedrijven dat stagnatie ondervindt als gevolg van onvoldoende orders is ten opzichte van vorig jaar gestegen van 2 tot 10 procent. In de gww meldt nu zelfs 13 procent van de bedrijven gebrek aan orders als belangrijkste stagnatieoorzaak.

Minder

Het aandeel bedrijven dat een stijging van de personeelsbezetting verwacht, ligt in mei 2002 veel lager dan een jaar geleden. In de b&u is het percentage bedrijven (23 procent) dat een stijging van de afzetprijzen verwacht minder dan de helft van dat van een jaar geleden (55 procent). In de gww is dit percentage nu iets hoger (15 procent nu tegenover 13 procent een jaar geleden). In deze sector verwacht nu echter 9 procent een daling van de afzetprijzen.

Reageer op dit artikel