nieuws

Provincie wil containerterminal in Alphen aan den Rijn

bouwbreed Premium

alphen aan den rijn – Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland vinden de locatie Schans Oost in Alphen aan den Rijn de beste plek voor een containerterminal voor het vervoer van goederen van en naar Rotterdam over water. Zo’n terminal zou veel ritten per vrachtwagen over de wegen in het Groene Hart kunnen uitsparen.

De regio rond Alphen aan den Rijn vervult een spilfunctie in de logistieke ketens van bedrijven als Heineken, Zeeman en Elektrolux. Ook andere grote bedrijven importeren en exporteren hun goederen via de Rotterdamse haven. In het algemeen gaat dat in containers op vrachtauto’s en over de weg. Volle containers gaan direct naar de bedrijven of naar distributiecentra in onder meer Waddinxveen, Mijdrecht en Bodegraven. Lege containers gaan retour per vrachtauto naar een depot bij Rotterdam. Wil een bedrijf exporteren, dan moeten in het depot weer lege containers worden opgehaald. Dat zijn een hoop vrachtwagenkilometers, zowel geladen als leeg. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn hebben lang geleden al onderkend dat vervoer over water een hoop kilometers over de weg kan schelen. Midden jaren negentig van de vorige eeuw maakten zij al plannen voor terminals aan het water. De Rijnhaven, Schans Zuid en Knoop Oude Rijn passeerden de revue. Heineken is altijd gespitst geweest op alternatieven om de logistiek voor hun bier van en naar hun productiefaciliteit in Zoeterwoude te optimaliseren. Hun voorkeur ging zozeer uit naar vervoer over water dat aanleg van een eigen haven in de Oude Rijn bij Zoeterwoude is overwogen. In de huidige opzet van de provincie is een terminal voorzien met een capaciteit van 60.000 containers op jaarbasis naast de Gouwe in Alphen aan den Rijn. Dit getal is gebaseerd op onderzoek en overleg met bedrijven die belangstelling hebben getoond voor gebruik van de terminal. Vervoer van zoveel containers per binnenschip tussen Alphen aan den Rijn en Rotterdam zou zo’n 250 ritten per etmaal kunnen uitsparen. De provincie laat bij monde van woordvoerder J. Disco weten de terminal zelf niet te gaan bouwen en ook niet te gaan exploiteren. Volgens Disco zijn de plannen voor de terminal gebaseerd op gedegen onderzoek en zal het vinden van een exploitant die de terminal ook laat bouwen geen probleem zijn. Dat een transport en overslagcentrum voor containers bij Valburg aan de Waal niet door dreigt te gaan, doet daar niks aan af. Er wordt voor de exploitatie van de terminal in Alphen aan den Rijn al geruime tijd gesproken met de Van Uden Groep uit Rotterdam.

Haast

Zuid-Holland gaat, als de plannen doorgaan, wel de N207 laten omleggen om ruimte naast de Gouwe te maken. Daarom wil de provincie haast maken met het project. Want dit omleggen zou goed passen in de aanleg van de N11 van Alphen naar Bodegraven waaraan nu wordt gewerkt. Bij de aanleg van de haven van de containerterminal komt zand vrij dat bij de omlegging en bij aanleg van de N11 te gebruiken zou zijn. Dan maak je werk met werk en dat is volgens de woordvoerder aantrekkelijk. Het gaat bij een containerterminal bij Schans Oost in Alphen aan den Rijn vooralsnog alleen maar om een plan. Bij de provincie moeten nog allerlei planologische procedures worden doorlopen. Volgende week wordt het voorstel behandeld in de Provinciale Planologische Commissie. De uitkomst daarvan moet worden afgewacht. De woordvoerder weet dat het gaat om een terminal in het Groene Hart, maar het stapelen van containers is tot drie hoog beperkt. De provincie ziet bij monde van woordvoerder Disco in het plan eigenlijk alleen maar voordelen. Vooral snel afronden van procedures en binnen twee jaar met de bouw beginnen is essentieel. De gemeente Alphen aan den Rijn laat weten dat het bij de terminal in Schans Oost in beginsel gaat om een project van de provincie. De gemeente gaat pas wat doen als de provincie al hun procedures heeft afgerond en alle plannen daar zijn goedgekeurd.

Reageer op dit artikel