nieuws

Projectontwikkelaar: Bouw wat huizenkopers willen

bouwbreed

santpoort-zuid – Cees van der Horst, directeur van Bouwbedrijf Holleman en SHM projectontwikkeling, sprak van een deja-vugevoel toen hij de rapportage ‘Huizenkopers in Profiel’ in Cobouw las. De Santpoortse ondernemer merkt al jaren een ‘gebrek aan inlevingsvermogen bij de bouw van nieuwe woningen’.

Onrust in de bouwwereld. De doorstroming stagneert doordat ouderen en jonge gezinnen met geld het kopen van een huis in toenemende mate uitstellen. Dit heeft niet te maken met een gebrek aan geld, maar vooral met het gebrek aan geschikte woningen. Van een doeltreffend volkshuisvestingsbeleid is vaak geen sprake, tot irritatie van Cees van der Horst. Hij zit met de handen in het haar. ‘Wij zijn altijd gebonden aan de voorwaarden die de gemeente ons oplegt. Zij bepaalt als opdrachtgever hoeveel sociale koop-, koop- huur-, marktkoop- en vrije-sectorwoningen worden gebouwd. Vaak gaat zij daarbij nog uit van het oude vastgeroeste en allang achterhaalde principe: bouw voor minimaal 30 procent sociale koop. Mijn visie is: inventariseer de markt en bouw wat de mensen willen.’ Binnenkort start projectontwikkelaar SHM (de ontwikkelingsmaatschappij van de bouwbedrijven Scholz, Holleman en Meijer) in nieuwbouwwijk Velserbroek met de bouw van 294 woningen. ‘Ook hier voldoet de bouw uiteraard niet aan de vraag. De gemeente beslist, maar er komt een tijd dat wij met woningen blijven zitten. En wat dan? Zoals de NVB terecht meldt, worden te weinig doorstroomwoningen voor gezinnen en te weinig patiowoningen voor ouderen gebouwd.’ Met kapitaalkrachtige 60-plussers wordt volgens de ondernemer helemaal geen rekening gehouden. ‘Deze doelgroep wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen in een goede zorgomgeving. Noem het een luxe wooncomplex met vele faciliteiten, zoals een eigen arts en verpleging. Deze mensen laten zich toch niet meer wegstoppen in een bejaarden- of verzorgingstehuis?’

Bestemmingsplan

Maar Van der Horst blijft vechten tegen windmolens. Bottleneck blijft namelijk de gemeente. ‘Die legt in de exploitatieovereenkomst vast welk type woningen gebouwd moet worden. Als je daar niet aan meewerkt, weigeren ze gewoon het bestemmingsplan te wijzigen.’ Iets wat de ondernemer drie jaar geleden ook meemaakte bij de bouw van 47 villa’s op het PEN- en Hokatex-terrein op de grens van Santpoort-Zuid en Bloemendaal. ‘Wij hadden andere ideeën over de invulling en hadden de grond zelf al gekocht, dan denk je sterk te staan. Mis, ze weigerden destijds gewoon het bestemmingsplan van fabrieksbouw naar woningbouw te wijzigen als wij niet aan hun eisen voldeden.’

Markt

‘Een merkwaardige zaak, als bouwer voldoen wij al jaren aan de individuele wensen van de koper. Een andere badkamer, een duurdere keuken, aanpassen van de tegels. Alles kan. Maar de gemeenten luisteren niet naar de markt.’ ‘Als ik zelf grond kon kopen en mocht inrichten naar eigen ideeën, dan zou ik het heel anders doen. Dan zou ik in ons huidige plan in Velserbroek vier type woningen maken in vier verschillende prijsklassen. Variërend van 180.000 euro tot maximaal 370.000. Om het probleem van doorstroming op te lossen, moet gewoon de vrije markt zijn werk doen. Wij bouwen namelijk niet voor leegstand en een koper die betaalt ook geen 200.000 euro voor een woning die slechts 150.000 euro waard is.’

Reageer op dit artikel