nieuws

Meerssen te soepel met bouwregels

bouwbreed

Meerssen te soepel met bouwregels

meerssen – De Zuid-Limburgse gemeente Meerssen is te soepel met bouwregels. Die kritiek uit het ministerie van VROM. Volgens VROM zijn de bouwregels die de gemeente hanteert onvoldoende. Het beleid is vaag en eind- en nacontroles vinden pas laat plaats. Het ministerie onderzocht de situatie in Meerssen na een klacht van de voormalig inspecteur van het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht. Die beweerde dat de gemeente de regels niet naleeft en in tenminste dertig gevallen illegale bouwwerken heeft gedoogd. De gemeente ontkent dat. VROM vindt nu dat Meerssen de legalisatieregels voor illegale bouwwerken te ruim opvat. Er moet een handhavingbeleidsnotitie komen waarin bouwregels en -procedures nauwkeurig zijn omschreven, stelt VROM. Bovendien moeten bouwactiviteiten aan de hand van een checklist beter in de gaten worden gehouden. De gemeente vindt niet dat ze laks is opgetreden inzake illegale bouwwerken maar heeft wel laten weten de aanbevelingen om het bouwbeleid te verbeteren, ter harte te nemen.

Reageer op dit artikel