nieuws

Kars Veling

bouwbreed

Kars Veling

Openbaar vervoer bij oplevering nieuwe wijken. Doorstroomroute A4 afgewezen. Betere benutting in plaats van nieuwe weg. Smallere stroken in de spits.

Schiphol kan blijven, verhuizing alleen indien financieel en ecologisch verantwoord. Zuiderzeelijn door verlengen bestaand spoor. Aanleg HSL-Oost.

Geen Deltrametropool, maar intensievere samenwerking tussen gemeenten in het Westen. Randstadrail krijgt prioriteit.

Alternatieven voor dijkverzwaring. Visie op grondwaterbeheer met vastleggen verantwoordelijkheden. Hergebruik afvalwater bij bestaande bouw stimuleren.

Contouren vijftien jaar vast. Provincie dwingt met fonds regionale kostenverevening gemeenten tot samenwerken bij woningbouw en aanleg bedrijventerreinen.

Openruimteheffing invoeren. Niet bouwen in open agrarische ruimte. Binnen groene contouren niet bouwen, tenzij strikt noodzakelijk.

Duurzaam bouwen verplichten door aanpassen Bouwbesluit. Nieuwbouw speciaal voor starters. Grotestedenbeleid doorzetten.

Arbeidsongeschiktheid door leefstress niet in wao. Snelle reïntegratie zieke werknemer, eventueel bij ander bedrijf. Garantie hoogte en duur wao-uitkering.

Reageer op dit artikel