nieuws

Investeringen in scholing dubbel terugverdienen

bouwbreed

Investeringen in scholing dubbel terugverdienen

Het lijkt té mooi om waar te zijn. Opleidingen, die bedrijven niets kosten. Alleen de tijd, die de cursisten binnen werktijd vrijmaken voor hun opleiding ‘voelt’ het bedrijf en zelfs daar biedt het cao-artikel 35B voor bouwplaatspersoneel nog kansen. Maar het is echt waar! Dankzij de fiscale aftrekmogelijkheden, bedrijfstakregelingen en fondsen kunnen opleidingskosten tot nul dalen. Het is dubbel terugverdienen, want behalve de kostenreductie is de grootste winst natuurlijk het hogere kennis- en vaardigheidsniveau van je mensen.

Let eens op de informatie op uitnodigingen voor congressen, cursussen en opleidingen. Vaak staat er een zinsnede bij het hoofdstukje kosten over de fiscale scholingsaftrekmogelijkheden. ‘Het volgen van dit programma levert u mogelijk 120 procent tot 180 procent fiscale aftrek op!’ Zo stond geschreven in de uitnodiging voor een studiedag over beleggen in vastgoed. Ook BOB Kennisoverdracht doet aan zulk soort voorlichting mee. In ons opleidingenoverzicht voor het komende cursusjaar, dat recent weer van de persen is gerold, staat steevast een pagina met regelingen en voorbeelden van belastingaftrek en subsidies. Het is het eerste verdiend.

Doelstelling

Toch dien je meteen verder te kijken. Scholingsaftrek is namelijk een middel. Maar het eigenlijke doel is onmiskenbaar om via het opleiden van mensen hun motivatie en betrokkenheid te verhogen en de bedrijfsproducten en -diensten te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van productiviteit, kwaliteit, concurrentiepositie, noem het hele rijtje maar op. Deze doelstelling weegt zwaarder dan fiscaal voordeel. De financiële middelen zorgen wel voor een stevig duwtje in de rug. Prima. Maar ook zonder dit duwtje moet de winst van opleiden helder zijn. Er moet vooruitgang worden geboekt. Stilstand, ook qua kennis, is achteruitgang. Dit is precies het uitgangspunt van de rijksoverheid voor het instellen van regelingen om de kosten van opleidingen te verlagen en het kennisniveau te verhogen. Vanuit dit perspectief zijn de nodige initiatieven ontplooid, tot en met de scholingsaftrek voor organisaties die vennootschapsbelastingplichtig zijn én voor bedrijven die inkomstenbelasting moeten afdragen, veelal zelfstandigen.

Ondernemers

Tevens geldt de scholingsaftrek zowel voor de in de onderneming werkzame personen als voor de ondernemer zelf. Sinds 1 januari 1998 zijn extra aftrekmogelijkheden geschapen (zie schema). Voorts zijn er op te voeren kosten voor scholingsaftrek in relatie tot de afdracht voor B-personeel aan het O&O-fonds plus het Scholingsfonds. Ook de bijdrageregelingen op het gebied van scholing en opleiding en de bedrijfstakeigen subsidieregelingen zijn interessant. U ziet het, regelingen genoeg, mogelijkheden genoeg. In de maatschappelijke strijd tegen teveel regelingen, zullen bepaalde regelingen sneuvelen. Mogelijk gevolgd door nieuwkomers. Echter, ik voorspel u dat er een verschuiving gaat optreden van financiële tegemoetkoming aan bedrijven naar financiële tegemoetkoming aan cursisten. Eind vorig jaar heeft het ministerie van EZ de werking van de scholingsaftrek laten onderzoeken. Eén van de conclusies: in het algemeen neemt de scholing van mensen toe, wellicht dankzij de scholingsaftrek, maar er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, zoals technologische ontwikkelingen. Het feit dat er nauwelijks meer 40-plussers worden geschoold na de introductie van de nieuwe scholingsaftrek, doet de rapporteurs concluderen dat geld niet de enige factor is die scholingsdeelname bepaalt. Het komt veel meer aan op de scholingsbereidheid van de mensen zelf en de ruimte die werkgevers voor scholing creëren.

Impulsen

Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek wordt geopperd om de aftrek van scholingskosten niet langer te concentreren op de werkgever. ‘Impulsen aan werknemerskant kunnen een goede aanvulling vormen op de huidige scholingsaftrek’, zo valt te lezen. Een ‘werknemersaftrek’ kan in de toekomst een deel van de fiscale aftrek van uw bedrijf verminderen. Deze gedachte wordt nog versterkt door een onderzoek van de SER getiteld ‘Levensloopbanen: gevolgen van veranderende arbeidspatronen’. Hierin komt de stimulering van een ‘leven lang leren’ van individuen naar voren. Dan praat je ook over de POR, persoonlijke ontwikkelingsrekening, een instrument voor relatief grote individuele keuzevrijheid, dat ook in kringen van VNO/NCW en MKB Nederland ter sprake is gekomen.

Accent

Het accent van (financiële) scholingsstimulansen zal dus bij het individu komen te liggen. Nu kan ik wel roepen: ‘haast u als bedrijven nu de scholingsaftrek voor bedrijven nog in volle glorie geldt en geef uw personeel voor scholing op’. Maar waar ik hiervoor met grote stelligheid heb beweerd dat de scholingsaftrek slechts een middel is en niet het doel, wil ik op voorhand ook meer op het individu gerichte middelen verwelkomen. Linksom of rechtsom, dat maakt qua financiële ondersteuning niet uit. Als ze het doel maar helpen bereiken. En dat is het hogere kennis- en vaardigheidsniveau van mensen in het licht van hun doeltreffender bijdrage aan bedrijfsprocessen.

Scholingskosten, fiscale aftrekbaarheid per jaar

stap 1 100 procent aftrekbaarheid van scholingkosten van de fiscale winst én stap 2 40 procent extra aftrekbaarheid van scholingskosten voor 40- plussers én stap 3a als totale scholingskosten

Reageer op dit artikel