nieuws

Huizenkoper door ontbreken geschikt aanbod afwachtend

bouwbreed Premium

den haag – Ouderen en jonge gezinnen met geld stellen het kopen van een huis in toenemende mate uit. De NVB concludeert dit in haar rapportage ‘Huizenkopers in Profiel’. Deze afname van het aantal huizenkopers heeft niks te maken met een gebrek aan geld, maar meer het gebrek aan geschikte woningen.

De NVB, de Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, heeft samen met het Onderzoeksinstituut OTB van de Technische Universiteit Delft een marktsignaleringssysteem opgezet. Onder drieduizend verhuisgeneigde huishoudens met een jaarinkomen vanaf modaal werd in 2001 een onderzoek gehouden. Wat blijkt? Vooral ouderen en mensen met geld stellen het kopen van een huis uit omdat ze niet hun ‘droomhuis’ kunnen vinden. Deze groepen blijken in korte tijd voorzichtiger en kritischer te zijn geworden en accepteren niet zo maar elke woning tegen elke prijs. Contradictioneel genoeg neemt de vraag naar (nieuwe) koopwoningen onder de jongeren wel toe; Nederland vergrijst en de huizenmarkt vergroent. De NVB waarschuwt gemeenten om niet op grote schaal starterswoningen te gaan bouwen. De oplossing van het probleem is namelijk om door een gericht volkshuisvestingbeleid juist de doorstroming op gang te brengen. Kort samengevat: bouw woningen waar werkelijk vraag naar is om de dalende verhuistrend te doorbreken.

Eenheidsworst

Tegenwoordig worden er te veel eenheidsworsten gebouwd. Uit de enquête blijkt dat onder ouderen vooral behoefte is aan patioachtige bungalows. In deze gelijkvloerse woning met tuin kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. Tevens kiezen steeds meer 60-plussers ervoor om op leeftijd gekomen te gaan huren in plaats van te kopen. Opvallend genoeg worden momenteel echter veel seniorenappartementen gebouwd, ze beslaan zelfs 30 procent van de gebouwde koopwoningen, terwijl slechts 14 procent van de huizenkopers naar zo’n woning op zoek blijkt.

Consumentgericht

Een andere belangrijke groep, de doorstromers, geeft tegenwoordig aan meer belangstelling te hebben voor zogeheten consumentgerichte projectontwikkeling. Dit zijn nieuwbouwprojecten waar kopers hun individuele woonwensen kunnen verwezenlijken. Voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars een belangrijk punt, aangezien potentiële kopers voor de voor hun juiste woning bereid zijn hogere prijzen te betalen. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de Nederlandse huizenkoper een huis zoekt van gemiddeld 256.000 euro. Vergeleken met de meting van 2000 betekent dit een stijging van bijna 18 procent. Driekwart van de kopers is bovendien bereid voor hun ‘droomwoning’ gemiddeld nog eens 34.000 euro extra te betalen op de genoemde 256.000 euro.

Reageer op dit artikel