nieuws

Aedes gebaat bij akkoord op hoofdlijnen

bouwbreed

Aedes gebaat bij akkoord op hoofdlijnen

‘De verkiezingsuitslag betekent een nieuwe koers en een nieuwe wind in de Nederlandse politiek. Zoals het er nu naar uitziet, schuiven VVD en LPF aan bij het CDA’, laat Willem van Leeuwen van de vereniging van woningcorporaties Aedes weten.

‘Vanuit de bedrijfstak woningcorporaties is de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties bij de inrichting van de samenleving van belang. Dit wordt met name ook benadrukt door het CDA’. ‘Woningcorporaties willen samen met anderen kwaliteit aan de samenleving toevoegen op het terrein van wonen, zorg en welzijn. Maar dit lukt niet door meer regels en een toename van de bureaucratie. We zien uit naar een regeerakkoord op hoofdlijnen en niet naar een dichtgetimmerd akkoord’. Aedes roept de partijen op om in overleg met de belanghebbenden richting te geven aan thema’s als wonen, zorg, onderwijs, welzijn en veiligheid, onder meer in de directe woonomgeving. Belangrijke maatschappelijke doelen als de stedelijke vernieuwing en het arrangeren van woonzorgdiensten zijn met een faciliterende rol van de overheid het meest gebaat, aldus Aedes.

Reageer op dit artikel