nieuws

Vijf Limburgse gemeenten samen in duurzaam bouwen

bouwbreed

sittard – De vijf gemeenten in de Westelijke Mijnstreek gaan samen duurzaam bouwen. In een convenant spreken zij met bouwbedrijven, architecten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars een pakket van maatregelen af.

De gemeenten die het convenant vandaag tekenen, zijn Sittard-Geleen, Beek, Stein, Schinnen en Susteren. Leidraad voor het convenant vormen de Nationale Pakketten Duurzaam Bouwen. In de pakketten zijn vaste en variabele duurzaamheidsmaatregelen opgenomen. De convenantpartijen komen als vaste maatregel overeen dat voortaan gebruik wordt gemaakt van milieuvriendelijke materialen, dat energie- en waterbesparende technieken worden gehanteerd en dat hinder als geluid, wind en geur zoveel als mogelijk beperkt blijft. Deze maatregelen zijn milieuvriendelijk, algemeen toepasbaar in alle bouwwerken en hebben geen of zeer beperkte meerkosten tot gevolg. Sommige maatregelen, die als variabel omschreven zijn, kunnen niet altijd worden toegepast, bijvoorbeeld omdat ze onevenredig hoge kosten tot gevolg zouden hebben of vanwege de specifieke situatie van een project, erkennen de convenantpartners. Twee projecten die op duurzame manier zijn verbouwd, worden tijdens de ondertekening gepresenteerd. Het betreft de duurzame restauratie van het industriële monument ‘steenfabriek Plinthos’ en de renovatie van een flatgebouw uit de jaren zeventig in Geleen.

Reageer op dit artikel