nieuws

Ruim dertig vervoersprojecten vertraagd

bouwbreed

den haag – Minister Netelenbos denkt dat 32 infrastructurele projecten vertraging oplopen door het wegstemmen van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Met name werken die kort na 2010 worden uitgevoerd, lopen risico. Het Rijk mag namelijk geen trajectnota’s vaststellen zonder onderliggende wet en tracéprocedures kunnen stokken omdat de ruimtelijke reservering ontbreekt.

Dat blijkt uit een snelle inventarisatie van ambtenaren van Verkeer en Waterstaat, nadat het NVVP in de Tweede Kamer werd tegengehouden door VVD en CDA. Het NVVP dient als basis voor alle infrastructurele plannen tussen 2001 en 2020 en werkt volgens het systeem van benutten, beprijzen en bouwen. Nu deze wetvoorlopig geen rechtsgeldigheid heeft, zijn de financiële consequenties onzeker. Het ministerie trekt in twijfel of de gereserveerde 39 miljard euro beschikbaar blijft en of de samenhang tussen plannen is gegarandeerd. De werken in de realisatiefase van het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT) zullen niet in het gedrang komen. De lijst van het ministerie wijst vooral op dreigende vertraging voor projecten die niet of in de planfase van het MIT staan zoals de A50, de A1 en de A2. Hetzelfde geldt voor de Zuiderzeelijn, Rondje Randstad, de Sloelijn, goederenlijn 11 en een openbaar-vervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere. Ook de vaarwegen Twente-Mittelland en de omlegging van Zuid-Willemsvaart lopen risico. Omdat ook de plankaarten uit het NVVPgeen wetskracht hebben, blijft een aantal ruimtelijke reserveringen voor nieuwe projecten achterwege. Zonder deze reservering mag niet worden gebouwd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de A8, de A11, de A4 Midden-Delfland, de A16/A13 en de A74 bij Venlo. Ook is het onmogelijk om nu een tracébesluit te nemen over de N35 (Zwolle-Almelo), de N34 bij Ommen en de N31 bij Leeuwarden. Het blijft onduidelijk of het verkeersplan nogmaals in gewijzigde vorm kan worden ingediend bij de Tweede Kamer. Volgens VVD en CDAloopt de wet dan hooguit enkele maanden vertraging op. Het ministerie waarschuwt echter dat bijvoorbeeld het veranderen van de streefsnelheid van 60 kilometer per uur in de spits ‘grote ruimtelijke en financiële consequenties’ heeft. Voor de A50 is in 2004 een besluit over het traject gepland. Voor de A1 is dat een jaar later. Als onverhoopt de hele procedure voor het NVVPopnieuw doorlopen moet worden betekent dat alleen al een vertraging van vier jaar.

Reageer op dit artikel