nieuws

Provincie geeft Limburgse gemeenten flinke veeg uit de pan

bouwbreed

MAASTRICHT – Een belangrijk deel van de Limburgse gemeenten neemt het niet zo nauw met de verplichting om aan de provincie te rapporteren over vrijstellingen van de Wet ruimtelijke ordening (WRO). Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg hebben daar hun buik van vol en geven de gemeenten in een evaluatienota een flinke veeg uit de pan.

GS noemen de opstelling van de gemeenten ‘zorgwekkend’. Ondanks herhaalde schriftelijke en telefonische herinneringen voldoen de meeste niet of onvoldoende aan hun verplichting elk kwartaal een rapportage in te dienen. Slechts tien Limburgse gemeenten rapporteerden het afgelopen jaar conform de voorschriften. Twee gemeenten, Venlo en Helden, hebben de laatste tijd helemaal niet gerapporteerd. GS dreigt die gemeenten een jaar lang hun lijst met zogenoemde artikel-19-verzoeken in te trekken. Venlo en Helden krijgen nog vier weken de tijd om uit te leggen waarom ze niet rapporteerden.

Handhaven

Uit onderzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat Limburg met Noord-Holland het meest ruimhartig is in de toepassing van artikel 19 lid 2 WRO en het minst een verklaring van geen bezwaar eist. Dit beleid kan volgens GS alleen gehandhaafd blijven als gemeenten voldoen aan hun rapportageplicht. Het argument van te weinig menskracht verwijst GS naar het rijk der fabelen: het gebruik maken van artikel 19 lid 2 bespaart juist veel menskracht, menen GS. Van april 2000 tot juli 2001 is artikel 19 in totaal 371 keer toegepast in de Limburgse gemeenten. De provincie vond slechts in elf gevallen een verklaring van geen bezwaar nodig. GS vroeg al in juli vorig jaar om rapportages over de kwartalen van 2000 en 2001. Daarbij liet ze per brief weten, dat wie niet aan die plicht voldeed van het recht kon worden beroofd om artikel 19 lid 2 toe te passen. Om misbruik van de vrijstelling te voorkomen, hebben GS nieuwe regels opgesteld. De vrijstellingen zijn niet langer van toepassing voor projecten die in strijd zijn met provinciaal of rijksbeleid. Verder moet bij de bouw van gestapelde woningen worden gekeken of deze passen in de stedenbouwkundige structuur, met name qua hoogte. Ook willen GS voortaan een verklaring van geen bezwaar voor kantoorgebouwen waarvan de begrenzing niet duidelijk op de plankaart staat aangegeven.

Reageer op dit artikel